Skogsfastighet

Obebyggt skogsskifte i Hammerdal

Utgångspris

1 380 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
94,6 ha
Skogsmark
58,7 ha
Skogsimpediment
34,8 ha
Inägomark
1,1 ha
Virkesförråd
7 178 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND BYE 1:49

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte strax norr om Hammerdal, ca 7 mil norr om Östersund.
Areal om 94 ha varav 58 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 7 100 m³sk varav 4 900 m³sk är S1 och S2 skog.
Jakt i vvo om 1 700 ha.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Kalle Lennartsson, Högarna skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 58,7 ha med ett virkesförråd om 7 178 m³sk varav 4 993 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så finns behov i avdelning 10 om 1,5 ha av hjälpplantering.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Bye Hammerdals VVO med en areal om ca 1700 ha.
Det är ca 16 medlemmar i jaktlaget.
All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Strömsunds län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter