Lantbruk

Östaröd 1225, Glimåkra

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 18 jun, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,2 ha
Skogsmark
25,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Betesmark
1,9 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
5 373 m3sk
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTRA GÖINGE ÖSTARÖD 2:13

Adress

Östaröd 1225 28994 Glimåkra

Om fastigheten

Trevlig fastighet i härligt och naturskönt kulturlandskap i Östaröd norr om Glimåkra. Total areal om ca 28 ha som fördelar sig på 25,7 ha virkesrik skog med mestadels gran. Det totala virkesförrådet är bedömt till ca 5 373 m3sk och medelboniteten är beräknad till 8,9 m3sk. Egen jakträtt. Betesmark i anslutning till gårdscentrum om ca 1,9 ha som omgärdas av stengärden. Äldre bostadshus på högt läge i ett plan om 5 r&k, ladugård och uthus.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Äldre enplanshus med källare och oinredd vind byggt på grund av natursten, stomme av trä, fasad av träpanel och tak av plåt. Kopplade tvåglasfönster. Vattenburen uppvärmning med vedpanna (elpatron) samt luft/luft-värmepump. Eget vatten från grävd brunn och äldre avloppsanläggning med åläggande att göras om när fastigheten byter ägare. Boarea om ca 120 kvm som fördelar sig på hall, kök med spis och kyl/frys, wc med toalett och tvättställ, vardagsrum och ytterligare 3 rum. Källaren inrymmer matkällare, tvättstuga, pannrum och ett kaklat utrymme med badkar.

Större åtgärder som gjorts sedan fastigheten förvärvades -77: Tak bytt ca -80, fasad bytt och tilläggsisolerad -82. Golven i stora rummet och gavelrummet isolerades -85. Fönsterna målades utvändigt -18. Taket på bostadsbyggnaden är rostigt (tillverkningsfel), ersättningsplåt med samma profil finns på ladugårdsloftet.

Ladugård

Ladugård inrymmandes fd stall och loft. Ny fasad och tak -87. Stomme av trä och delvis murad, fasad av trä och tak av plåt.

Uthus

Uthus inrymmande förvaring av trädgårdsredskap. Stomme av trä, fasad av trä, tak av eternit.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2019 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 25,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om 5 373 m3sk vilket ger ett medeltal om 209 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 2 558 m³sk. Trädslagsfördelningen är 53 % gran, 30 % tall, 7 % löv, 5 % ek och 5 % björk. Medelboniteten är beräknad till 8,9 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 139 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen finns en registrerad nyckelbiotop i form av en lövängsrest, med hamlade träd om ca 1,5 ha kring gårdscentrum. Biotopkaraktär: odlingsröse ,stengärdesgård, betespåverkan, färsk, stort inslag av senvuxna träd, spärrgreniga grova träd, berggrund av grönstenar. Förekommande trädarter är bland annat ek, avenbok och skogslind.
På skogsmarken finns två mindre områden med sumpskog enligt Skogens Pärlor hos Skogsstyrelsen, kärrskog med lövskog mot ån i norra gränsen samt kärrskog blandat med löv och barr.

Betesmark

Betesmark om ca 1,9 ha som har betats av nötdjur senaste åren.

Arrende/nyttjanderätter

Grannen nyttjar betesmarken kring gårdscentrum genom en muntlig överenskommelse och avträder när så önskas. Staketet tillhör grannen och kommer att plockas ner i samband med upphörandet.

Driftskostnader

Nuvarande ägare har haft följande driftskostnader 2018: uppvärmning samt hushållsel 24 000 kr, gårdsförsäkring 6 526 kr, avlopp (slamtömning) 1 016 kr, renhållning 2 553 kr, väg 500 kr.

Fiber

Fastigheten är anmäld för fiber, intresseanmälan hos IP Only kan övertas.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 69 300 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter