Fritid, tomt & övrigt

Ö Skärgårdsstad – 16 hektar av möjligheter

Utgångspris

5 000 000 kr

Visning

  • sön 26 maj

    Läs villkor

    Anmäl ditt intresse till fastighetsmäklaren.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten. Det går bra att besöka fastigheten själv med visad hänsyn till människor och djur.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,0 ha
Tomtområde
16,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTERÅKER MARGRETELUND 3:1

Adress

Tre Gruvors väg 2 18470 Åkersberga

Om fastigheten

Skärgårdsnära fastighet i expansivt område endast 7 km från Åkersberga Centrum. Fastighet uppdelad i två skiften varav ett rakt över vägen från Skärgårdsstadsskolan och ett på Bomberget med viss utsikt över Isättraviken. Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. Det finns några äldre byggnader, lador, på fastigheten längs med Skärgårdsstadsvägen (Tre Gruvors väg). Nära anslutning till Isättravikens båthamn med bevakade båtplatser (syns i en av bilderna). Fastigheten har möjlighet till båtplats och har p-platsrätt i båthamnen. Isättrabäcken som mynnar ut till Isättraviken via fastigheten är en viktig lekplats för havsöringen och enligt uppgift en av de få i Stockholm.

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 610 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Flaxenvik de sista 20 åren har närheten till staden satt sina tydliga spår. Andelen permanentboende ökar stadigt. Gamla sommarstugor ersätts med nya moderna hus, andra byggs till och isoleras. Trots det behåller Flaxenvik sin karaktär. Tomterna är stora och området är glest bebyggt, största delen består av skogs och ängsmark (Flaxenviks Vägförening 2019-04-30).

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggrätt, anslutningar m.m.

Fastigheten ligger utanför detaljplan.
Det finns några äldre byggnader, lador, på fastigheten (Tre Gruvors väg).
Taxeringsvärde: 174 000 kr.

Övrigt

Skogsuppgifter
Uppgifterna hämtade från skogliga grunddata (Skogsstyrelsen).
Uppmätt areal:10,7 hektar.
Skogsuppskattning 2018-03-19, se bilaga.
Virkesförråd medel 130 m3sk/ha.
Totalt virkesförråd:1 392 m³sk.
Naturvärde finns (Skogsstyrelsens Skogens Pärlor) ,se bilaga.
Fornminne finns (Riksantikvarieämbetet), se bilaga.

Nyckelbiotop & Fornminne
Nyckelbiotop och formminne, kulturhistorisk lämning finns, se bilagor.

Inteckningar
Det finns uttagna inteckingar för 351 000 kr.

Typ av övriga rättigheter och belastningar
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
Avtalsrättighet Kraftledning 28/132
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
Avtalsrättighet Ledning mm 53/7455
Rättigheter förmån Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning 01-im4-28/189a.1
Rättigheter last Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning 01-im4-28/132.1
Rättigheter last Avtalsservitut: Ledning mm - Se beskrivning 01-im4-53/7455.1
Rättigheter last Ledningsrätt: Starkström 0117-97/11.1

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter