Lantbruk

Persgården Greby

Högstbjudande

7 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud

Visning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
62,5 ha
Skogsmark
23,0 ha
Åkermark
10,0 ha
Åkermark
28,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Skövde Greby 8:1

Adress

Persgården 1 541 96 Väring

Om fastigheten

Med ett enskilt och trevligt läge strax utanför Väring ligger Persgården. Gårdens sammanlagda areal uppgår till 69,9 ha varav 36,8 ha utgörs av åkermark och 31,5 ha virkesrik skogsmark som ger möjlighet till ett högt virkesuttag.
Byggnadsbeståndet består av två bostäder varav ett sekelskiftshus och flertalet ekonomibyggnader såsom ladugård med isolerad verkstad, magasin och garage. Genom gården slingrar sig Grebybäcken vilket ger ett trevligt inslag i boendemiljön.

Fastigheten kan komma att säljas i delar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus


Bostadshuset är uppfört under sent 1800-tal början på 1900-tal med en tillbyggnad med groventré och toalett samt en mindre kökstillbyggnad. Huset är uppfört med timmerstomme och träfasad på torpargrund med källare under tillbyggnaderna. Fönster är av typen kopplade två-glas och på taket ligger betongtegel. Uppvärmning sker via direktverkande el och luftvärmepump. Enskilt vatten med grävd stensatt vattenbrunn. Enskilt avlopp till tre-kammarbrunn utan efterföljande rening. Fiber finns installerat via Greby Götlunda fiber.Ek.f, andelarna i föreningen ingår i överlåtelsen.​​​

Boarean uppgår till ca 220 m² enligt försäkringsbrevet.
Enligt fastighetstaxeringen uppgår boarean till ca 80 m² och biarean till ca 63 m². ​​

​Renoveringar
​I början av 1980-talet lades taket om och vinden isolerades och inreddes. I samband med köksutbyggnaden under 1980-talet gjordes köket om.

​Planlösning
Nedervåningen fördelar sig över huvudentré till hall med trappa till övervåningen. Till vänster från hallen nås ett allrum i fil med kontoret, båda rummen har kakelugn.
I anslutning till kontoret finns en utbyggnad med groventré, tvättstuga, dusch och toalett. Till höger från hallen nås ett vardagsrum och vidare köket. Köket är utrustat med spis, fläkt, kyl samt bänkdiskmaskin och ansluter till en mindre köksingång med plats för frys. Från köket nås matsalen som har en kakelugn och ansluter till kontoret.
Övervåningen inrymmer en stor möblerbar hall med utgång till balkong, två sovrum samt rymliga förråd/kattvindar.​
Kakelugnarna har inte använts de senaste åren och bör provtryckas innan användning.

Driftskostnad
Total driftskostnad för båda bostadshusen uppgår till ca 31 960 kr/år.

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning/hushållsel: Ca 20 000 SEK/år
Renhållning: 1 921 SEK/år
Avlopp: 3 266 SEK/år
Försäkring: 6 773 SEK/år

Tillkommer kostnad för fastighetsskatt om 4 860 SEK/år.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren och då husen stått obebodda.

Lillstuga

Bostadshuset uppfört på torpargrund med trästomme och träfasad. Fönster är av typen två-glas och på taket ligger betongtegel.

Uppvärmning sker via luftvärmepump samt med självcirkulerande vattenburet system via kökspanna. Vattnet är gemensamt med bostadshuset men avloppet är enskilt via tre-kammarbrunn utan efterföljande rening. Fiber är inte indraget men möjlighet finns att koppla på.

Boarean uppgår till ca 70 m² enligt säljaren.

​Renoveringar
​I början av 1980-talet lades taket om och 1992 tilläggsisolerades huset.

​​Planlösning
Nedervåningen fördelar sig över hall med ett vardagsrum till höger och kök av enklare standard rakt fram. Bredvid köket ligger toalett med dusch samt ett sovrum med garderober. Trappa upp till övervåningen sker från köket. Övervåningen består av en möblerbar hall med trägolv samt ett sovrum.​​
Nedervåningen fördelar sig över hall, vardagsrum, sovrum, kök med enklare standard samt toalett med dusch. Övervåningen utgörs av en möblerbar hall samt ett sovrum. ​

Ladugård/verkstad

Ladugården är uppförd 1895 i vinkel med trästomme och träfasad under tak av lertegel. Byggnaden inrymmer en äldre djurdel med ovanliggande ränne samt loge med plats för förvaring. En del av byggnaden är ombyggd till garage med isolerade väggar och tak samt gjutet golv.​

Magasin/garage

Äldre magasin som delvis är ombyggt till garage och förråd med gjutet golv. Byggnaden är uppförd med trästomme och träfasad och på taket ligger lertegel.

Garage

Garaget är uppfört 1954 med gjutet golv och gjutna väggar under tak av lertegel.

Vagnskjul/maskinhall

Maskinhall uppförd i trä med grusat golv under tak av plåt. Byggnaden som har ungefärliga måtten 13x9 m har tre portar i plåt. ​

Vedskjul och hundgård

Byggnad uppförd i trä på plintar med tegeltak och vidbyggd hundgård.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 31,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 069 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 256 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,4 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 133 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 47% tall, 25% gran och 16% björk samt 12% övrig löv varav en stor andel asp. Skogen är fördelad på flera skiften men ligger till stor del lättillgänglig med närhet till väg med undantag för det långsmala skiftet i öst. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 4 945 m³sk varav ca 4 644 m³sk utgörs av föryngringsavverkning. ​Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i juli 2019 av Lars Densborn.

​På fastigheten finns en stor andel föryngringsavverkningsmogen skog, 15 ha återfinns i huggningsklass S2, eller 4 690 m³sk. Ytterligare 5,8 ha eller 1 856 m³sk är möjlig att avverka. Endast en liten andel bedöms vara G1-skog, 4,5 ha och ännu mindre som röjningsskog, 2,9 ha.

Åkermark

36,8 ha åkermark varav 34,33 ha är stödberättigad areal. Jordarten är övervägande styv lera och är odikad. Ca 28 ha av åkermarken är belägen kring gården och anses vara av bättre karaktär. Resterande ca 8,8 ha är fördelade på flera mindre skiften belägna i anslutning till skogsmarken. ​​

Arrende

Åkermarken utarrenderade till 2019-12-31 och därefter tillgänglig för köparen. ​

Stödrätter

I överlåtelsen ingår inga stödrätter.

Övrig mark

Övrig mark består av tomtmark, vägar mm.​

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns två st. lämningar registrerade. Enligt Riksantikvarieämbetet rör det sig om bebyggelselämningar. En har RAÄ-nr: Götlunda 76:1 och utgörs av en sentida bebyggelselämning bestående av två husgrunder med rester från källare, röjningsrösen, stenmurar och väg. Den andra lämningen har RAÄ-nr: Götlunda 77:1 och består av två husgrunder med stenmur och brukningsväg, området är bevuxet med fruktträd, syrén och snöbärsbuskar.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 67,3830 ha.
Arealuppgifter enligt taxeringen uppgår till 67 ha fördelat på 23 ha skogsmark, 38 ha åkermark, 1 ha betesmark och 5 ha övrig mark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 68,67 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

​Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Städning

Bostadshus och ekonomibyggnader överlämnas grovstädade.​

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.​

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på delar av fastigheten. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga delar och att fastighetsbildning enligt lag är genomförbart. En köpare och säljare ska vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kommer att bestämmas vid förrättningen. De lantmäterikostnader som uppkommer, till följd av en delning, bekostas i sin helhet av köparen. En förutsättning för delning är också att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. Första alternativ är dock en försäljning av hela fastigheten till en köpare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast 20 september 2019. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Sara Gyllensvaan, Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde eller sara.gyllensvaan@lrfkonsult.se, tillhanda senast 20 september 2019. Använd gärna bifogad budblankett.​

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 90 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter