Lantbruk

Petersbergs gård, 23,2 hektar

Högstbjudande

4 875 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 7 jun, kl 17:00

Visning

  • sön 26 maj, kl 14:30 - 15:30

    Läs villkor

    Öppen visning, anmäl gärna ifall ni avser komma. Välkomna!

  • tis 28 maj, kl 14:30 - 15:30

    Läs villkor

    Öppen visning, anmäl gärna ifall ni avser komma. Välkomna!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,2 ha
Skogsmark
12,7 ha
Skogsimpediment
1,4 ha
Åkermark
8,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
2 898 m3sk
Boyta
118 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERTÄLJE NÖTTESTA 1:9

Adress

Petersbergs gård 15196 Enhörna

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva Petersbergs gård med dess 23,2 hektar mark i Enhörna. Fastigheten är belägen ca 20-25 minuter nordväst om centrala Södertälje. Högt beläget gårdscentrum med enskilt läge. Vid utsikt över åkermarken men med skyddat läge tack vare den bakomliggande skogen. Renoverat magasin och väl underhållen ladugård med nya tak. Gäststuga bidrar med möjligheter till fler övernattande gäster. Ladugård med potential för den som vill ha hästar eller annan småskalig djurhållning. Äldre magasinsbyggnad med goda förvaringsutrymmen. Markerna består av virkesrik skogsmark och bra åkermark. Huvudbyggnad med renoveringsbehov där du har möjlighet att sätta din egen prägel på slutresultatet. Jakträtten följer fastigheten.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Lantligt beläget permanentbostadshus från 1800-talet med renoveringsbehov. Ett och ett halvt våningsplan med källare under del av huset. Taxerad bostadsyta om 118 kvadratmeter. Biyta om 27 kvadratmeter. Putsad timmerkonstruktion uppförd på gjuten torpargrund under tak av lertegel . Nedre våningsplan med hall, vardagsrum, badrum och kök. Övervåning med möblerbar hall, två sovrum och wc. Källare med förvaringsutrymmen och hydroforrum. Kopplade tvåglasfönster samt englasfönster med lösa innanfönster. Uppvärmning med luftvärmepump samt vedeldning i öppen spis i vardagsrummet och vedspis i köket (osäker funktion) Enskilt vatten från borrad brunn och avlopp till tank med infiltration. Avloppet nyligen kontrollerat och godkänt.

Lilla stugan

Äldre timrad stuga med stort renoveringsbehov.

Gäststuga

Gäststuga på gjuten grund.

Ladugård

Äldre ladugård sannolikt från 1800-talet som renoverats de senaste åren med bl.a. nytt tak, rödfärgning mm. Byggnadsyta ca 300 kvm. Vidare har man låtit fylla ut marken bakom ladugården för att göra plats för maskiner och utrustning. Byggnaden är konstruerad med timmer och har fasad av timmer/stående träpanel. Goda möjlighet att inreda delar av byggnaden som stall. Nu indelad i lider/förråd, loge, före detta djurstall och verkstad.

Magasin

Nyligen renoverat magasin/svinhus med väggar av tegel under helt nytt tak med lertegel. Gjuten sockel och gjutet mellanliggande golv. Byggnadsyta om ca 100 kvm.

Garage

Traktorgarage med murade väggar under tak av plåt. Byggnadsyta ca 50 kvm. Plats för två mindre traktorer eller lika många bilar.

Jordkällare

Renoverad jordkällare med gjutet tak dimensionerat för att bygga bilgarage ovan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 12,7 ha med ett virkesförråd om totalt 2898 m3sk varav ca 2489 m³ sk är S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogade skogsbilagor.

Åkermark

Åkermark om ca 8,2 hektar enligt skogsbruksplanen. Marken utgörs av mellanstyv till styv lera. Tillfredsställande dränering enligt taxeringsuppgifterna.

Jakt

Viltrika marker med stora bestånd av dovhjort, rådjur och vildsvin. Även hare, duva och fasan har jagats med framgång på markerna. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken brukas av en granne enligt en muntlig överenskommelse. Överenskommelsen gäller till 2020-03-14. Överenskommelsen är muntligen uppsagd. Stödrätterna ägs och nyttjas av arrendatorn.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. Ett fornminne i form av ett gravområde finns registrerat (området är markerat i skogskartan) (Källa Skogsstyrelsen).

Friskrivning dolda fel och energideklaration

Köparen är medveten om att säljaren i köpekontraktet kommer friskriva sig från ansvar för dolda fel. Vidare kommer säljaren friskriva sig från ansvar att upprätta eller bekosta energideklaration avseende bostadshuset

Områdesbeskrivning

Vackert belägen gård i lugn lantlig miljö med närhet till både Stockholm, Södertälje och Nykvarn. I närområdet finns flera båtklubbar och Enhörna hembyggdsförening med sin populära museieverksamhet.

Kommunikationer

Busshållplats ute vid korsningen stora vägen/Nöttestaavfarten. Med bil tar det ca 20-25 minuter till centrala Södertälje. Avståndet till Stockholm är ca 6 mil och tar ca 45 minuter med bil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 126 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter