Skogsfastighet

Porsnabben gård – Skogsbygden – 98 ha

Prisidé

8 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 14 okt, kl 08:00

Visning

  • ons 25 sep, kl 17:00 - 18:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
92,6 ha
Tomtområde
92,6 ha
Virkesförråd
12 262 m3sk
Boyta
130 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BORÅS PORSNABBEN 1:1 och TRANEBO 1:12

Adress

Porsnabbens Gård 1 44194 Alingsås

Om fastigheten

Lämna bruset från slättens dalgångar och se uppåt mot Västergötlands skogsbygder! Här finner du djurliv och lugnet med karaktäristiska miljöer som hör Norrland till! Med ett höjdläge på 222 möh och fastighetsgränser i Stensjön och Baståsasjö så finns det goda möjligheter för blanka skridskoisar och isfiske. Om ni är intresserade av Porsnabben Gård ta en visning själva genom områdets skog- och myrlandskap och upplev en tystnad och lugn som ni sällan möter i vardagen. Det är inte många fastigheter i regionen som bjuds ut per år utifrån läge och möjligheter som Porsnabben Gård har!

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset i 1 1/2 plan med torpargrund. Trästomme under plåttak. Taxerad boyta 130 kvm och biyta 20 kvm. Tvåglasfönster och enstaka 3-glas fönster, fasad av trä. Vattenburet värmesystem via en bergvärmepump från 2013. Vatten från en borrad brunn. Avlopp till en äldre trekammarbrunn där köparen får vara beredd att uppdatera avloppsanläggningen till av Kommunen godkänd status. Entrévåningen inrymmer hall, kök, allrum, vardagsrum, sovrum, garage/pannrum. Övre plan finns trapphall, wc med bad, tre sovrum och garderober. Energideklaration gjord 2019-09-02.

Maskingarage

Maskinhall/garage uppförd i stolpverk av trä. Plåt tak, fasad av plåt. Skjutdörrar. Utvändigt mått ca 12x7 m.

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i stomme av trä med utvändig stående träpanel. Plåttak och hängrännor. Gammal ladugårds inredning som upptar ca 1/3-del av byggnaden. Byggnaden innehåller hydrofonrum, loge med trägolv, redskapsbod och carport vid ena gaveln.

Redskapsskjul/garage

Redskapsskjul uppfört i stomme av trä med utvändig stående träpanel, plåttak med hängrännor. Mindre verkstadslokal vid ena gaveln på byggnaden. Carport efter byggnadens långsida. Yttermått ca 11x6 m.

Lillstuga

Byggnad uppförd i timmer med utvändig stående träpanel, eternit tak med hängrännor av plåt. Ett rum med vedspis ansluten till murad skorsten. Okänt skick på skorsten. Utbyggnad uppförd i stolpverk av trä med betonggolv.

Jordkällare

Byggnad uppförd av betonghålsten med överbyggnad av trä. Jordkällare delen med rymlig förvaring. Överbyggnaden innehåller lägenhet/rum med kökspentry för enklare övernattning. Ej ansluten till rinnande vatten.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan som är genomförd med fältbesök under sommaren (juni) 2019 Skogsguiden Sverige AB.

Fastigheten består av ett sammanhängande område med en genomkorsande landsväg mot Skogsbygden. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 70 ha med ett virkesförråd om ca 12 200 m³sk, varav ca 5 300 m³sk är S2-skog. Medelbonitet uppgår till ca 5,8 m³sk per ha/år. Trädslagsblandning 49 % tall, 41 % gran och 10 % övrigt löv.

Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealer

Enligt fastighetsutdrag från lantmäteriet uppgår den samlade markarealen för fastigheterna Porsnabben 1:1 och Tranebo 1:12 till ca 105 ha, vilket skall jämföras med 92,6 ha som är den upptagna och beräknade arealen i skogsbruksplanen. Arealen har också beräknats till ca 92,7 i Metrias kartverktyg Se Sverige.

Betesmark

Inägomarken uppgår till ca 3,2 ha enligt skogsbruksplanen. Under växtsäsongen 2019 brukas marken av annan än fastighetsägaren och övertas av tilltänkt köpare växtsäsongen 2020.

Jakt

Enskild jakt inom fastigheterna. Jakträtten är upplåten från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2020 och övertas av köparen från och med den 1 juli 2020.

Inventarier

Fastigheten kommer att säljas med kvarlämnade inventarier såsom traktor med plog, handverktyg m.m.

Visning

Meddela intresse för visning med intresseanmälan till karl-johan.andersson@lrfkonsult.se. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 234 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter