Lantbruk

Produktionslantbruk i Norderåsen

Högstbjudande

5 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
145,6 ha
Tomtområde
145,6 ha
Virkesförråd
5 949 m3sk
Boyta
115 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Östersund Häggenås-Högen 1:24

Adress

Norderåsen 206 83693 Häggenås

Om fastigheten

Mjölk- och skogsgård med högt läge i vackra Norderåsen by, några mil norr om Östersund. Ett omsorgsfullt renoverat bostadshus, två hus för uthyrning samt ett antal funktionella ekonomibyggnader för att klara driften av 60 mjölkande kor ger goda förutsättningar för en bra avkastning. Total areal om 147 ha.75 ha produktiv skogsmark, 28 impediment och 44 åker. Virkesförråd om ca 6 000 m³sk varav 1 700 m³sk S1 och S2 skog. Älgjakt inom 7 000 ha och småvilt inom 12 000 ha. Säljarna har idag en väl fungerade verksamhet med hög kvalitet, som kan överlåtas i en särskild överenskommelse. Ett flertal arrenden/nyttjanderätter finns för åkermark om 96 ha varav 74 ha i anslutning till gården och resterande i närbelägna byar. För information kring driften kontakta lantbruksrådgivare Bengt Nord 063 -15 71 06. För information gällande fastigheten kontakta fastighetsmäklare Mikael Sillerström 063- 15 71 22.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Träbyggnad med stående träpanel. 3-glasfönster och plåttak med Planja profil. Bergvärme med pump från 2006 (NIBE) kopplat med två ackumulatortankar. Indraget bredband. Eget vatten med saltavhärdning samt enskilt avlopp. Brister i fastighetens infiltration, säljarna åtgärdar detta under våren 2019 utan kostnad för köparna.

Gäststuga

Träbyggnad, två rum och kök, med träpanel uppförd på torpargrund och med plåttak. Värms med direktverkande el. Laminatgolv och målade tapeter på vägg. Köket utrustat med el-spis, fläkt och kyl. Badrum med WC, handfat, dusch och tvättmaskin.

Garage

Trähusbyggnad med plåttak utrustad med dubbla garageportar.

Härbre

Timrat härbre i två plan med tegeltak. Ett rum i vart plan samt ett mindre badrum med WC, handfat samt dusch. Trinettkök. Trägolv och träpanel i nedre plan, trägolv och tapet i övre plan. Öppenspis som fungerar, dock ej besiktigad murstock.

Stall/Förråd

Träbyggnad med betonggolv som tidigare tjänstgjort som stall med tillhörande sadelkammare mm. Byggnaden används idag som förråd.

Maskinhall/Ungdjursstall

Träkonstruktion inklädd i plåt. Maskinhall som också inhyser 12 tons foderficka samt halmförråd. Ungdjursstallet har betongplatta.

Ligghall

Timrad byggnad med plåthall i direkt anslutning till byggnader. Används idag som ligghall för ungdjur på djupströbädd.

Ladugård

Plåtinklädd träbyggnad med betonggolv uppförd 2002. Plats för 60 djur med 24 ät-bås och 3 foderautomater. 1 sjukbox samt 3 kalvningsboxar
Kalvavdelning med 6 ensamboxar. 1 gemensambox med kalvamma. Ca 15 platser. Box för avvanda kalvar ca 15 platser
Två gödselbrunnar. Egen borrad brunn där vattenprov tas 2 ggr/år av Arla.

Mjölkgrop

Tandemstall från 2004 med 8 mjölkplatser. Mjölkrum med mjölktank om 6 m³ som ägs av fastigheten. Kontorsdel med dusch och toalett samt bredband.

Tält

Tält 200 m2 med separat foderbord för sinkor och kalvningsfärdiga kvigor i direkt anslutning till ladugården.

Lador

Fyra lador på fastighetens inägor.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Norrskog som har uppdaterats av Folke Lindblom LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 74,7 ha med ett virkesförråd om 5 949 m³sk varav 1 753 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder för att befrämja skogens tillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns behov av röjning på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för de åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Östersund Häggenås-Högen 1:24 ingår i Norderåsens viltvårdsområde sektion 1, Gyltbolandets jaktlag som jagar inom ca 7 000 ha, området ingår i Fyringens älgskötselområde med en areal om 67 909 ha. Småviltsjakt får bedrivas inom hela viltvårdsområdet om ca 12 000 ha.

Åkermark

Ett flertal arrenden och nyttjanderätter om 96 ha finns på åkermark varav 74 ha i anslutning till gården och resterande i närbelägna byar.
Brukningsmarken försörjer idag 60 kor med tillhörande rekrytering.

Fiske

Fiskerätt i Hårkans FVO. Bestämmelser kring fisket regleras i dess stadgar. Fiskerätt med fritt fiske i Norderåssjön endast 2 km från gården.

Naturvärden

En registrerad nyckelbiotop om 3 ha finns på stora skiftet öster om gården. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns flertalet fångstgropar registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 5 500 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

För visning av byggnader kontakta fastighetsmäklaren 063- 15 71 22. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare. För information och visning av verksamheten kontakta lantbruksrådgivare Bengt Nord 063 -15 71 06.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Vägar

Fastigheten ingår i Gyltbolandet, Flakaflovägen, Kyrkbäckens vägsamfälligheter och en köpare övertar fastighetens andelar i dessa.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 213 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter