Skogsfastighet

Riktigt fin skogsfastighet om 52 ha

Högstbjudande

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 1 jul, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,6 ha
Skogsmark
51,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Virkesförråd
6 917 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OSBY OSBY-OLASTORP 4:2

Om fastigheten

Vackert belägen skogsfastighet i kulturbygden Kalhult strax utanför Osby. Välskött fastighet som omfattar 52 ha med ett bedömt virkesförråd om 6 917 m3sk och samtidigt med en mycket hög bonitet om 10 m3sk. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering och ett mycket bra vägnät. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra juni 2014 som uppdaterats maj 2019 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 51,4 ha med ett uppskattat virkesförråd om 6 917 m3sk vilket ger ett medeltal om 135 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 3 027 m³sk. Trädslagsfördelningen är 79 % gran, 11 % björk, 6 % tall, 3 % löv och 1 % ek. Medelboniteten är beräknad till 10 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 326 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Det löper en bra skogsbilväg genom hela fastigheten vilket innebär korta skotavstånd. Båda infartsvägarna till fastigheten har upprättade servitut som är inskrivna i fastighetsregistret.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten årsvis och kan som tidigast tillträdas 2020-07-01.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsens finns ett par mindre sumpskogsområden som karaktäriseras av kärrskog med löv, samt blandning av löv och barr. På fastigheten finns även den så kallade Kalhultseken som är skyddad sedan 1945.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det en övrig kulturhistorisk lämning på fastigheten i form av depåfynd, där man i en källa kallad " Stenkilla" påträffat 5-6 flintyxor.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

Från väg 23, mellan de två rondellerna i Osby, tag österut vid skylt Kalhult. Kör ca 1,8 km och tag sedan vänster in på en grusväg. Följ grusvägen ca 530 m, direkt efter en ladugård på höger sida leder en skogsbilväg in till fastigheten. Skogsbilvägen leder runt hela fastigheten och kommer sedan ut längre upp längs med grusvägen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter