Lantbruk

Säljeryd 54 ha, bostad med möjligheter.

Högstbjudande

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 10 jun, kl 09:00

Visning

  • fre 24 maj, kl 14:00 - 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,1 ha
Tomtområde
54,1 ha
Virkesförråd
2 600 m3sk
Boyta
190 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ SÄLJERYD 4:2, 12:1

Adress

Lättagård 1 35598 Ingelstad

Om fastigheten

Säljeryd 54 ha, bostad med möjligheter. Ekonomibyggnader och ca 17 ha jordbruksmark. Totalt 2600 m3sk.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnaderna på fastigheten består av Ladugård i vinkel, större logdel med betonggolv, vedbod, förrådsutrymmen, garage.

Bostadshus

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För visning av huset kontakta mäklaren för tidsbokning.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Inägomark

Jordbruksmarken är utarrenderad till och med 2019-12-31. Därefter är marken fri för ny köpare. Stödrätterna följer inte fastigheten.

Jakt

Jakträtten är fri för ny köpare från och med tillträdesdagen.

Skogsuppgifter

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

Fastigheten belastas av sumpskog.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-06-10. Märk budet med Säljeryd. Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 18 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter