Skogsfastighet

Sjönära torp intill Tåsjön i norra Jämtland

Säljs via anbudsförfarande

325 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 24 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,4 ha
Skogsmark
9,4 ha
Inägomark
3,8 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
834 m3sk
Boyta
85 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TÅSJÖ 1:81

Adress

Skänknäsberget 280 83359 Hoting

Om fastigheten

Torpet är vackert beläget i byn Skänknäsberget intill Tåsjön, ca 3 mil väster om Hoting.
Bostadsbyggnad i timmer, lämplig till fritidsboende. Intill bostaden ligger härbre, gäststuga, ladugård och inägomark.
13 ha totalt varav skogsmark om 9 ha med ett virkesförråd om ca 800 m³sk varav 300 m³sk är S1 skog.
Jakt i vvo om ca 3 900 ha.

Prisidé: 325 000 kr
Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-06-24

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i två plan varav vindsplan är oinrett, boarea 85 m², enligt fastighetstaxeringen. Byggnaden är uppförd på stenfot i timmer med liggande träpanel. Plåttak och tvåglasfönster. Uppvärmning bestående av direktverkande el, öppenspis och vedspis. Eget vatten och avlopp.
Bottenplan inrymmer lantkök med vedspis, sovrum och vardagsrum. Badrum med tvättställ, toalett och dusch. Övervåningen är oinredd med synlig timmerstomme upp till taknock.

Ladugård

Ladugården är uppförd på stenfot med stomme av reglat virke, fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 19* 10 m.

Härbre

Härbre i timmer uppfört på stenfot med spåntak. Byggnadsmått ca 7 * 5 m. Eftersatt underhåll.

Sommarhus

Stuga uppförd i trä på murad grund med plåttak och tvåglasfönster. Byggnadsmått ca 8*3,5 meter. Eftersatt underhåll.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2016 av Kalle Lennartsson och är sedan uppräknad med tillväxt utav LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 9,4 ha med ett virkesförråd om 834 m³sk varav 392 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Tåsjö 1:81 ingår idag i Kyrktåsjö viltvårdsområde med en areal om 3 938 ha.
Ca 25 - 27 medlemmar i jaktlaget.
7 vuxna och 6 kalvar på tilldelningen föregående jaktår.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2020.

Fiske

Det finns ingen fiskerätt registrerad på denna fastighet (källa: Lantmäteriet).

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns kulturlämningar i form av gammal boplats nere vid vattnet registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelse

Visning

Visning av fastighetens byggnader enligt överenskommelse med mäklarassistent Bengt Wiklander 070-681 23 72.

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Områdesbeskrivning

Skänknäsberget är en gemytlig by i gammal jordbruksbygd. Byn är vackert belägen intill sjön Tåsjön, ca 3 mil nordväst om Hoting. Byns samhällsföreningen har en fin upprustad skola som samlingslokal. Närmsta skola ligger 7 km bort i byn Kyrktåsjö med 1-6:a och förskola.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter