Lantbruk

Sjönära torp med fantastiskt fint läge

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 29 okt, kl 14:00

Visning

  • sön 20 okt, kl 15:00 - 16:00

    Läs villkor

    Anmälan till johanna.gardsbackrylander@lrfkonsult.se

    Välkomna!

  • Visning av huset presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,2 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Betesmark
9,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
650 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN BACKABRO 6:4

Adress

Fläddran 60 79015 Sundborn

Om fastigheten

Välkommen till den här fantastiska platsen vid sjön Fläddran, ca 1,5 mil norr om centrala Falun intill RV 50. Med närheten till staden Falun, de sevärda och levande småorterna Svärdsjö och Sundborn och den finna naturen i området, är detta ett ställe som inte går att motstå!

Bostadshuset ligger nära vattnet med utsikt över sjön. Förhandsbesked om bygglov av ytterligare bostadshus och djurstall finns.

Fastigheten består av ca 10 ha, småhusmark, ängsmark och skogsimpediment, även ett vattenområde med en brygga ingår. Området hyser många av traktens djur- och fågelarter, bl.a. har årligen observerats tranor och lom liksom spår av bäver, älg och björn.

Fastigheten har jakt- och fiskerätt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Områdesbeskrivning

Fastigheten består av ca 10 ha, småhusmark, ängsmark och skogsimpediment. I fastigheten ingår även ett vattenområde, med en brygga. Med förvärvet av fastigheten följer jakt-och fiskerätt. Fastigheten har länge tillhört släkten Hellberg. Området har god gräsväxt som är klassad som ängsmark och har använts som betesmark för släktens hästar.

Större delen av området omfattas av strandskyddsbestämmelser på grund av sjön och den större bäck som genomkorsar området i norr och som ger vatten året om. Bostadshuset ligger nära vattnet med utsikt över sjön. Området hyser många av traktens djur- och fågelarter, bl.a. har årligen observerats tranor och lom liksom spår av bäver, älg och björn.

Byggnader

Det trevliga gamla huset har sannolikt anor från 1700-talet. Kartor och husets inredning visar att användningen kan ha omfattat värdshus/gästgiveri för handelsresande, som färdades på vintervägar över isarna mellan Jämtland och Stockholm.

Entré rakt in i allrummet. Köksingång på gaveln med trapp till vinden och ett oisolerat förråd/skafferi. Rymligt allrum med tarrsäng och kamin, tapeter, lackat trägolv. Ljust och fint kök med vedspis, rostfri diskbänk. Oinredd vind med fönster i gavlarna, möjlighet att sätta in fler låga fönster längs långsidorna under snedtaket. Huset restaurerades på 1980-talet med en helt ny murstock, tak och fönster.

Bo-/biarea enligt taxeringsuppgifter: 40 m²/40 m²
Murad källare, delvis gammal välvd jordkällare, lågt i tak. Ingång från utsidan.
Timmerstomme, utanpåliggande röd panel.
Betongtegel, fin skorsten, ommurad på 80-talet.
Vatten och avlopp saknas, gråvatten från köket rinner ut bakom huset.
Kallkälla med fint vatten, ca 20 meter från huset, nya betongringar behövs. Vattenprov ej utfört.
El finns ej indraget, anslutningsavgift är, enligt Falu Energi & Vatten AB, 174 000 kr/anslutning. Närmaste möjliga elanslutning till Falu Energi ligger på ett avstånd på c.a 1,3 km.
Uppvärmning: täljstenskamin i rummet, installerad för ca 10 år sedan och en gammal vedspis i köket.

På tomten finns även en fin friggebod/gäststuga och ett kombinerat vedskjul och utedass.

Förhandsbesked om bygglov

Enligt kommunens förhandsbesked från den 20 juni 2019 får fastigheten bebyggas med ytterligare ett tvåplanshus, byggnadsyta om ca 150 kvm, och ett stall för mindre djurhållning, nära infarten till området utanför strandskyddat område. Se grönmarkerat område i kartan, bland bilderna. Kommunens miljöinspektör har efter provgrävning och siktanalys i förhandsbeskedet godkänt att det på angiven plats får anordnas enskild avloppsanläggning, infiltration med förstärkt dränering.

Beslut om förhandsbesked för bygglov är giltigt i två år.

Skogsuppgifter

Skogen är ej inventerad. Skogsstyrelsens laserskanning har använts för att få ungefärlig volym, ca 650 m³sk.
Övriga avdelningsdata i Gårdskartan ovan är ej relevanta.

Flygbilder visar att drygt 6 ha idag är skogbeklätt och skulle behöva röjas eller gallras för att kunna användas som betesmark.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheten ligger inom Västra Svärdsjö älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten ligger inom Toftan-Hosjöns fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i städat skick. Övriga byggnader lämnas grovstädade. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Energideklaration

Byggnaden är undantaget från kravet på energideklaration. (Källa: Boverket)

Rättigheter och belastningar

På fastigheten finns två officialservitut där det ena ger rätt att använda befintlig väg som utfartsväg. Det andra servitutet ger annan fastighet rätt att nyttja befintlig väg på Backabro 6:4 för utfart. Servituten har aktbeteckning 2080-2908.1 samt 2080-2908.2.

Sommarstugorna längre in på vägen saknar servitut, men i avstyckningshandlingen från 1953 står "rätt att för utfärd färdas å vägen", som enligt ägandeutredningen är en sockensamfällighet. Möjlighet finns att flytta del av den tillfartsväg som går till angränsande fritidshus på Backabro 4:14 och 4:15, längre ut från bostadshuset.

Fastigheten har outredda andelar i Backabro S:6, bysamfällda grustag och vägar (delägare: Backabro och Storsvedens skifteslag).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Vägbeskrivning

15 minuter från Falun, RV 50, ca 15 km mot Enviken. Drygt en mil till både Sundborn och Svärdsjö.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter