Lantligt boende

Sjötomt till salu!

Visning

  • Anmäl intresse till fastighetsmäklaren.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,2 ha
Skogsmark
26,0 ha
Åkermark
11,0 ha
Betesmark
5,0 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Boyta
120 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTERÅKER LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 1:2 och 1:3

Adress

Lervikstorpsvägen 20 18495 Ljusterö

Om fastigheten

Välkommen till Ljusterö och ett vackert skärgårdsnöje eller permanentboende med extra allt. Låt dig imponeras av Södergårdens läge vid Åsättrafladen med egen brygga och jakt. Fastigheterna har en total areal på 44 hektar (439 671 m²) varav 26 ha skog och 16 ha betes- och åkermark. På fastigheten som är bebyggd finns ett nytt hus från 2008 med två öppna spisar, 4 sovrum, 2 våtutrymmen varav det ena med både bubbelbadkar och dusch, allt i mycket gott skick. Fiber är indraget. Populära Ljusterö ger dig tillgång till hela Stockholms skärgård oavsett om du åker egen båt eller väljer Vaxholmsbolaget. Fina utflykter med båt finns till Klintans gästhamn, Västra Lagnö på Ljusterö, Linanäs, Grinda eller Vaxholm. På Ljusterö finns fler och fler permanentboende, knappt 2 000 st idag. Vid ) och närhet till barnomsorg, skola, affär och service underlättar året runt boende. Ljusterö har 18-håls golfbana och centrum med matvaruaffär, systembolag (ombud) butiker och restaurang. Från Stockholm är det knappt 6 mil och ca 1 timme med bil inklusive bilfärjan som går med täta turer.

Är du inte bekant med Ljusterö är Ljusterö Portalen bra där du bland annat kan läsa om att lättillgängliga Ljusterö är en av Stockholms skärgårds största öar. Ljusterö erbjuder dig mångfald, aktiviteter som passar alla. Vägfärjan tar 5 minuter och du åker över med egen bil, bussen, motorcykel eller cykel om du inte är ute och går. Du åker över Saxarfjärden med stora kryssningsfartyg och kanske att du skymtar Siaröfortet. Väljer du att åka båt till Ljusterö så går Waxholmsbåtarna från Stockholm och Vaxholm och du kan gå iland på många bryggor på ön. Linanäs Brygga där det finns mycket att titta på, restauranger, café, livsmedel, gästhamn och tankning för båt och bil. Linanäs erbjuder också boende på vattnet, på vandrarhem eller i havsnära rum. Öns servicecentrum ligger på Ljusterö torg. Det finns en rad skärgårdsöar att besöka på Ingmarsö, Husarö, Blidö, Arholma, Rödlöga och Vaxholm. Ta en tur mot Västra Lagnö och Östra Lagnö. Vägen ut på den smala tarmen som sticker ut från Ljusterö rakt mot ytterskärgården är magiskt vacker och måste upplevas. Man åker över bron vid Klintsundet och kommer till Östra Lagnö som längst ut har ett vidunderligt naturreservat som är handikappanpassat med fina gångvägar bland betande djur. Klipporna här ute bär spår av inlandsisen. Utsikten måste upplevas. Källa: Ljusterö Portalen, http://www.ljustero.se/ se länk nedan.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Fint hus från 2008 i mycket bra skick. Ljusa färger, bra ljunsläpp och tilltalande planlösning med gott om sjöutsikt från flera rum. Två öppna spisar. Fiber finns. Det finns detaljer invändigt som återstår att färdigställa. Borrad brunn och 3-kammarbrunn med infiltration. Taxerad bo- respektive biarea 120 + 12 m².

Garage

Bra garage med automatisk öppning av port.

Charmigt äldre hus och möjligt sommarhus

Boarea uppskattad till 50 m², 4 rum och kök varav 3 sovrum.

Bod på plintar

Äldre byggnad i behov av renovering.

Vedbod

Äldre byggnad i behov av renovering.

Lada

Äldre byggnad i behov av renovering.

Förråd, möjlig sovstuga

Äldre byggnad i behov av renovering.

Pumphus

Skogsuppgifter

Skogsvård

Ingen skogsbruksplan finns upprättad.
Uppskattat volym från Skogsstyrelsens, Skogens Pärlor, laserskanning från 2010.
Ljusterö-Åsättra 1:2 2360 m³sk.
Ljusterö-Åsättra 1:3 2000 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. För att enklare se fastighetsgränserna använd länk till gårdskartan.
Säljaren svarar ej för ytterligare markering av gränser.

Åkermark

Åker- och betesmarken är utarrenderad och kan övergå på ny ägare från mars 2020 tillsammans med möjligt gårdsstöd, EU-bidrag, som arrendatorn ansöker om idag. Enligt jordbruksverkets blockdatabas är följande; 1,64 ha åkermark + 3,40 ha åkermark + 5,18 ha åkermark + 0,62 ha åkermark. Totalt 10,84 ha. Växelkursen fastställs i början av oktober varje år, fn 131 euro/hektar.

Jakt

Jakten är upplåten och ingår idag i Norra Ljusterös jaktlag med tilldelning av älg. I övrigt bra jakt på småvilt, rådjur och vildsvin.
Jakten på den egna marken kan övergå på ny ägare (utan tilldelning av älg) i samband med tillträde.
Köparen ansöker frivilligt om man vill fortsätta ingå i det större jaktlaget.

Fiske

Enligt fastighetsregistret finns fiskerätt i Sundvikssjön. Österåker Ljusterö-Åsättra FS:8 och Österåker Ljusterö-Åsättra FS:7 (notvarp).

Brygga

Viken in till bryggan har en muddrad ränna. Befintlig brygga är i behov av renovering.

Inteckningar

Antal sökta inteckningar 1, 400 000 SEK.

Mantal

Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Ljusterö-Åsättra 1:3 har 5/14 mantal i skifteslaget och Ljusterö-Åsättra 1:2 har 4/14 mantal i skifteslaget.
Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person vid förvärv av lantbruksfastighet.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Fastigheten kommer att överlåtas utan några särskilda städåtgärder, alla lösa inventarier som finns på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga naturvärden registrerade på fastigheterna som försäljningen avser . Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, Se länk.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss