Skogsfastighet

Skog – ca 30 Ha i Öreström.

Högstbjudande

395 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,8 ha
Skogsmark
24,3 ha
Skogsimpediment
5,5 ha
Virkesförråd
1 300 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BJURHOLM ÖRESTRÖM 1:47

Adress

BJURHOLM ÖRESTRÖM 1:47 91692 Bjurholm

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 30 Ha i Öreström – ca 2 mil från Bjurholm.

– Ca 24 Ha produktiv skogsmark med bonitet 3,7 m3sk/ha/år.
– Ca 1300 m3sk, varav 89 % tall, 6 % gran och 5 % löv.
– Bra jakt- och fiskemöjligheter.
– Inga byggnader.

(Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan).

I Bjurholm finns all den närservice du behöver!

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 1/10 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan ursprungligen upprättad av Norra Skogsägarna 2014 och sedan reviderad av LRF Konsult 2019. Fastigheten Öreström 1:47 är belägen i Bjurholms kommun i Västerbottens län. Fastigheten består av 1 skifte med totalt ca 24 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1 300 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 89 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning domineras av yngre till medelålders skog. Ungefär 11 % (2,6 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S1 och volymen uppgår här till ca 300 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år är ca 31 % (7,5 ha).

Skogsvård

Röjning bör utföras på 7,5 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige),

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Jakt

Möjlighet till jakt.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter