Skogsfastighet

Skog – ca 53 Ha i Provåker.

Högstbjudande

1 195 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
53,5 ha
Skogsmark
49,3 ha
Skogsimpediment
4,2 ha
Virkesförråd
4 377 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BJURHOLM PROVÅKER 1:49

Adress

BJURHOLM PROVÅKER 1:49 91693 Bjurholm

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 53 Ha i Provåker – ca 1,6 mil från Bjurholm.

– Ca 49 Ha produktiv skogsmark med bonitet 3,9 m3sk/ha/år.
– Ca 4300 m3sk, varav 54 % tall, 36 % gran och 10 % löv.
– Bra arrondering.
– Inga byggnader.
– Bra jakt- och fiskemöjligheter.

(Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan)

I Bjurholm finns all den närservice du behöver!

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 1/10 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan är ursprungligen upprättad av Norra Skogsägarna 2012 och har sedan reviderats av LRF Konsult i juni 2019. Fastigheten Provåker 1:49 och Öreström 1:47 är belägen i Bjurholm kommun i Västerbottens län. Fastigheten består av 4 skiften med totalt ca 49 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 4 300 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 54 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är relativt jämn men med en förskjutning mot medelålders till yngre skog. Ungefär 13 % (6,6 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S1 och volymen uppgår här till ca 1100 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år är ca 36 % (18 ha). Skifte 1, avdelning 4 (1 ha) brann ifjol vilket resulterade i att den röjskog som stod där fick ca 80 % av träden uppbrända.

Skogsvård

Hyggesrensning bör utföras på 1 ha, röjning på 11,7 ha, återväxtkontroll på 4,5 ha och markberedning och plantering på 3 ha (förutsatt att avverkningsförslagen följs).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Jakt

Möjlighet till jakt.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 628 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter