Lantbruk

Skog efter Ärteråsvägen i Furudal

Högsta bud

505 000 kr

Utgångspris: 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tis 17 sep, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,5 ha
Skogsmark
7,9 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
1 321 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK NÄSET 187:1

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte intill Ärteråsvägen. Totalt ca 10 ha varav ca 8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 321 m³sk som uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,3 m³sk/ha och år.
Jakträtt i Näset-Ärteråsens viltvårdsområde omfattande ca 3 700 ha.
Utgångspris: 500 000 SEK
Bud oss tillhanda senast 2019-09-17 kl 14:00.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Se karta eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i maj 2019 av Per Andersson. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 10,5 ha, varav 7,9 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 321 m³sk som uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,3 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Näset-Ärteråsens VVO omfattande ca 3 700 ha.
Kontaktperson är Ingvar Sik, Furudal, 070-6299559.

Fiske

Fastigheten ligger inom Ore fiskevårdsområde. Läs mer på www.ofvo.se.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter