Skogsfastighet

Skog i Brände!

Högstbjudande

2 195 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 31 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
91,9 ha
Tomtområde
91,9 ha
Virkesförråd
7 108 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ROBERTSFORS NYSÄTRA-BRÄNDE 28:1 / 10:1

Adress

ROBERTSFORS NYSÄTRA-BRÄNDE 28:1 / 10:1

Om fastigheten

Skogsfastighet i Brände – Robertsfors kommun. Fastigheten består av fem skiften som ligger i närområdet till varandra. Arealen uppgår till ca 91 ha varav ca 72 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på drygt 7100 m³sk och en bonitet på 3,9 m³sk/ha/år. Fastigheten är talldominerad och består till 67% av tallskog följt av 25% gran- och 8% lövskog. Fastigheten har bra arrondering med tyngdpunkt på S1/S2 -skog samt på yngre gallringsskog.

– Mycket fin tillväxtfastighet men bra bonitet.
– Ca 3 300 m3sk S1/S2 – skog.
– På fastigheten Nysätra-Brände 10:1 finns ett äldre torp med tillhörande nyttjanderättsavtal.
– God tillgänglighet via vägar i gott skick.
– Möjlighet till jakt. Fastigheten ingår i dagsläget i Brände jaktklubb.

Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan.

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 31/10 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Fastighetsgränser

Rågångarna kan bitvis vara bristfälligt uppmärkta.

Vägar

Vägförening, kostnad vid underhållsbehov.

Jakt

Möjlighet till jakt. Fastigheten ingår i dagsläget i Brände Jaktklubb.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten.

Förvärvstillstånd

Fastigheten kräver förvärvstillstånd.enligt jordförvärvslagen. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter