Skogsfastighet

Skog i Brattåker/Bodbyn

Utgångspris

310 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 27 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,0 ha
Skogsmark
9,9 ha
Skogsimpediment
7,1 ha
Virkesförråd
1 067 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UMEÅ GRUBBE 3:25

Adress

Brattåker 905 94 Bodbyn

Om fastigheten

LRF Konsult presenterar stolt skogsfastigheten Umeå Grubbe 3:25. Fastigheten omfattar ca 17 ha i ett skifte varav ca 10 ha produktiv skogsmark beläget mellan Brattåker och Bodbyn. Virkesförrådet är beräknat till knappt 1100 m³sk. Fastigheten domineras av granskog vilket utgör 49% av volymen, följt av 34% tall och 17% löv. Knappt hälften av arealen består av skog yngre än 40 år och kvarvarande areal är enligt plan, äldre än 100 år.
– God tillgänglighet via vägar i gott skick.
– Nära till all tänkbar service
– Bli en byaman! Fastigheten har mantal.

För mer info/ intresseanmälan kontakta ansvarig skogsmäklare Steve Fahlgren på steve.fahlgren@lrfkonsult.se alt Jägmästare Erik Grafström på erik.grafstrom@lrfkonsult.se.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2019-08 av Erik Grafström, LRF Konsult. Enligt planen omfattar produktiv skogsmark om ca 10 ha med ett uppskattat virkesförråd om knappt 1100 m³sk. Skogen är fördelad på 39% R2-skog, 4% G1-skog, 9% S1-skog samt 47% S2-skog. Fastigheten är grandominerad till 49%, följt av 34% tall och 17% löv. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 3,4 m³sk per ha och år. Fastigheten är belägen endast 3 mil från Umeå med god tillgänglighet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

Då fastigheten i dagsläget består till 39% av R2-skog finns röjningsbehov på denna del av fastigheten under planperioden.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

För närvarande ingår fastigheten i Långbergets jaktklubb. Ett licensområde om 783 hektar.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Skattetal

Mantal 3/16

Samfällighet

Fastigheten äger 2,128% andel av samfälligheten Grubbe S:2 samt 2,128% av samfälligheten Västerhiske S:2 (Källa: Lantmäteriet via SeSverige).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i kommunen det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter