Skogsfastighet

Skog i Fällforsbäck!

Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 15 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,2 ha
Tomtområde
43,2 ha
Virkesförråd
1 175 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄNNÄS FÄLLFORSBÄCK 1:3

Adress

VÄNNÄS FÄLLFORSBÄCK 1:3 91191 Vännäs

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 43 Ha i Fällforsbäck – ca 1 mil från Vännäs och 4 mil från Umeå.

– Ca 31 Ha produktiv skogsmark med bonitet 4,4 m3sk/ha/år.
– Virkesförråd om Ca 1 170 m3sk, varav 22 % tall, 42 % gran och 36 % löv.
– Fastigheten är lättillgänglig med bra vägnät.
– Jakt- och fiskemöjligheter.
– På fastigheten finns en enklare jaktstuga.

(Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan).

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 15/11 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511. Ange telefonnummer.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga.

Enklare jaktstuga. Här finns möjlighet att återansluta till kommunalt vatten och elektricitet. Dock ej kommunalt avloppsnät. Avlopp måste föras till egen avloppsbrunn.

Skogsuppgifter

Fastigheten Fällforsbäck 1:3 är belägen i Vännäs kommun i Västerbottens län. Fastigheten består av 1 skifte med totalt 30,7 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1175 m³sk. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 42 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en stor andel yngre skog.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den taxerade arealen kan avvika från areal enligt skogsbruksplan.

Skogsvård

Röjning bör utföras på tot ca 13,8 ha under närmsta tioårsperioden. Återväxtkontroll bör utföras på ca 11,8 ha. En del rågångar är inte så tydliga så dessa bör röjas upp.

Inägomark

På fastigheten finns totalt ca 8,5 ha inägomark enligt skogsbruksplanen. Marken anses för området ha normal produktionsförmåga.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns två registrerade nyckelbiotoper (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Möjlighet till jakt.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter