Skogsfastighet

Skog i Gagnef

Högstbjudande

800 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,4 ha
Tomtområde
25,4 ha
Virkesförråd
2 250 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Källbäcken 7:5

Adress

Skogsskifte Gagnef

Om fastigheten

Ett välarronderat skifte omfattande 24 ha varav ca 22 ha produktiv skog med ett virkesförråd om ca 2 250 m³sk där ca 1 500 m³sk är avverkningsbart. Jakt i viltvårdsområde.

Ein Waldgebiet umfasst 24 Hektar, von denen etwa 22 ha Wirtschaftswald mit einem wachsenden Bestand von etwa 2 250 m³sk wo etwa 1 500 m³sk möglich zu ernten. Jagd in der weiteren Umgebung.

A forest area of 24 hectares of which about 22 hectares are productive forest with a growing stock of about 2 2500 m³sk where about 1 500 m³sk is possible to harvest. Hunting in the wider area.

OBS! Skogsuppgifterna är uppdaterade 2019-05-27, med uppräkning av 2019 års tillväxt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering upprättad i oktober 2016, och uppräknad tom 2019 års tillväxt, av LRF Konsult Falun. Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken 21,6 ha med ett virkesförråd om 2 250 m³sk varav 1581 m³sk är avverkningsbar skog. Medelbonitet 6,2 m³sk/ha/år.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett registrerat naturvärdesobjekt som berör, avd 7 som betecknas lövrik barrnaturskog ca 1 ha. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Fastigheten ligger inom Björbo VVO. Kontaktperson Johan Gruhs.

Fiske

Fastigheten ligger inom Floda-Björbo fiskevårdsområde för mer information sen länk nedan: www.gagneffiske.se/index.php/fiskebestammelser/fiska-i-floda-bjorbo-fvo

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter