Lantbruk

Skog i Hägnåsen öster om Fulufjället i Västra Dalarnas fjällvärld

Utgångspris

325 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 12 Dec, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,7 ha
Skogsmark
16,5 ha
Skogsimpediment
13,3 ha
Vatten
0,9 ha
Virkesförråd
662 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN HÄGNÅSEN 2:6

Om fastigheten

Skogsfastighet i västra Dalarnas fjällvärld med skiften angränsade till Hägnåsens fäbod samt vid Lövåssätern. Totalt ca 30 ha, varav ca 16 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 600 m³sk varav ca 400 m³ sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten har jakträtt inom Hägnåsens viltvårdsområde om ca 5 000 ha. Fastigheten har del i Särna-Idre Besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt möjlighet till småviltsjakt på besparingens marker om ca 50 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Se översiktskarta för vägbeskrivning till samtliga skiften eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av skogsfima Per Rapp AB. Där efter har LRF Konsult uppdaterat planen till 2019 års tillväxt enligt PC-Skogs tillväxtmodell. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 29,8 ha, varav ca 16,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 662 m³sk, varav ca 400 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 3,2 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesobjekt om ca 0,4 ha registrerat på fastigheten som berör avd 3 i skogsbruksplanen. Avd 23 i skogsbruksplanen berörs av fornminnes område. Inga övriga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Hägnåsens viltvårdsområde om ca 5000 ha. Kontaktperson Gunder Eriksson 070 5380528.

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter