Skogsfastighet

Skog i Högbrännan

Högstbjudande

995 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,2 ha
Tomtområde
28,2 ha
Virkesförråd
3 250 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK HÖGBRÄNNAN 1:9

Adress

ÖRNSKÖLDSVIK HÖGBRÄNNAN 1:9 89054 Trehörningsjö

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 28 Ha i Högbrännan – ca 1,5 mil från Trehörningsjö och 5,5 mil från Nordmaling.

– Ca 28 Ha produktiv skogsmark med bonitet 5,2 m3sk/ha/år.
– Virkesförråd om Ca 3 200 m3sk, varav 64 % tall, 24 % gran och 12 % löv.
– Ca 20 Ha G1-skog med bra tillväxt.
– Fastigheten är lättillgänglig då allmänna vägen passerar alldeles intill samt så går det en grusväg in till centrum på fastigheten.
– Jakt- och fiskemöjligheter.
– På fastigheten finns ett gammalt torp och ruiner av en ladugård.

(Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan).

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 1/10 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Hitta hit

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna kan bitvis vara bristfälligt uppmärkta.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Väg

Den allmänna vägen passerar fastigheten. Från den allmänna vägen går det en grusväg in till fastighetens centrum.

Jakt

Möjlighet till jakt.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 110 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter