Lantbruk

Skog i Holafors

Högsta bud

505 000 kr

Högstbjudande: 475 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast mån 7 okt, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,6 ha
Skogsmark
19,1 ha
Övrigmark
5,8 ha
Inägomark
0,7 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ HÅLAFORSEN 2:34, 2:37

Om fastigheten

Talldominerad skogsfastighet på totalt 26 ha varav 19 ha produktiv skogsmark med mycket bra markförhållanden. Virkesförråd 1 800 m³sk med övervägande medelålders skog. Jakt i VVO på 2 761 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Holafors ca 5,5 mil norr om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskarta.

Inledning

Fastigheterna Hålaforsen 2:34 och 2:37 är två obebyggda skogsfastigheter belägen i Ådals-Lidens församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 19 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1 800 m³sk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 19,1 ha med ett virkesförråd om 1 811 m³sk.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 94 % av virkesförrådet.
Ungefär 25 %, ( ca 5 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1 000 m³sk.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Holafors VVO på 2 761 ha. Tilldelning 2019 är 6 vuxna djur och 3 kalvar. Jaktledare är Anders Gunnarsson telefon 070-625 76 27.
Ordförande i VVO är Stefan Stolt telefon 070-673 74 62.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 75 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter