Skogsfastighet

Skog i Kantsjö

Högstbjudande

995 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,6 ha
Tomtområde
28,6 ha
Virkesförråd
3 627 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK KANTSJÖ 1:20

Adress

ÖRNSKÖLDSVIK KANTSJÖ 1:20 89054 Trehörningsjö

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 28 Ha i Kantsjö – ca 1,1 mil från Trehörningsjö och 5 mil från Nordmaling.

– Ca 27 Ha produktiv skogsmark med bonitet 5,1 m3sk/ha/år.
– Virkesförråd om Ca 3 600 m3sk, varav 40 % tall, 37 % gran, 17 % löv och 6 % contorta.
– Ca 1 700 m3sk S2-skog.
– Fastigheten är lättillgänglig då den ligger alldeles intill bilväg.
– Jakt- och fiskemöjligheter.
– Inga byggnader.

(Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan).

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 1/10 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Hitta hit

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna kan bitvis vara bristfälligt uppmärkta.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Vägförening

Önskanäsets vägförening. Föreningen har god ekonomi. Vägen plogas vintertid. Bara de som är året runt boende betalar årsavgift.

Jakt

Möjlighet till jakt.

Fiske

I närområdet finns bra fiskvatten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 45 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter