Lantbruk

Skog i Kattisberg

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 6 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
279,7 ha
Övrigmark
0,2 ha
Skogsmark
124,0 ha
Skogsimpediment
155,5 ha
Virkesförråd
12 700 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ KATTISBERG 1:21

Adress

Risliden 935 91 Norsjö

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 280 ha varav 124 ha produktiv skogsmark.

Totalt virkesförråd 12 700 m³sk.
Ca 11 800 m³sk G1-skog.
Jakt i Torrbergets VVO (2 894 ha).
Inga bostadsbyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Skogsfastighet i ett skifte beläget ca 12 km sydväst om Norsjö tätort.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättat juli 2019 av Roger Larsson, LRF Konsult AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 124 ha med ett totalt virkesförråd om ca 12 700 m³sk varav ca 11 800 m³sk är G1-skog samt 900 m³sk är S1-skog. Trädslagen fördelar sig på 60 % tall, 15 % gran samt 25 % löv.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,4 m³sk/ha/år.

I genomsnitt står det 103 m³sk/ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Ingår i Torrbergets VVO som jagar på 2 894 ha. Källa Länsstyrelsen AC-län.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Norsjö  kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter