Skogsfastighet

Skog i Latorp, 32 ha

Högstbjudande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 9 aug

Visning

  • tor 25 jul

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,2 ha
Skogsmark
27,0 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Åkermark
1,0 ha
Betesmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORA LATORP 1:7

Adress

Latorp 108 71392 Gyttorp

Om fastigheten

Lätttillgänglig skogsfastighet, enskilt läge . Skogsfastigheten som består av ett skifte har god bonitet Den produktiva skogsmarken uppgår till 27 hektar . En tillväxtfastighet. Torp 2 r & k, Möjlighet till odling eller djurhållning
Jakt
Visning ring mäklare

Priside 1,5 MSEK

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Beskrivning

Fastigheten ligger strax nord/ väst om Örebro ( ca 5 mil) och endast 3 mil norr om Karlskoga. Ett sammanhängande skifte med storslagen natur.

1800-tals torp i Latorp

Det här vackra torpet från 1800-talet ligger enskilt . Med ett vackert läge med all mark runt gården . Två rum och kök, i köket finns en vedspis. Sovrummet har en bergslagskamin. I vardagsrummet finner man en vacker bergslagskamin, skorsten och eldstäder bör besiktas. Saknar el .Äldre fönster, enkel glas med vinterfönster.
Eldstäderna är inte sotade , därför bör eldstäderna besiktas innan man brukar dem.

Utedass.

Vatten kommer från en grävd brunn.

Plåttak, timrat.

Det finns ett äldre boningshus, och en jordkällare samt en äldre ladan innehåller, förråd,loge äldre djurdel.

Torpet har en vacker utsikt över Bergslagens storslagna natur .

Ta stigen ner till grillplatsen och njut av naturen.

Skog

Skogen uppgår till 27,1 ha , virkesförrådet uppgår till 1 130 m3sk, Boniteten är 6,1 m3sk/per ha Planen är uppräknad och korrigerad av LRF KONSULT.

Jakt

Ingår i Stadra-Norra Älgskötselsområde . Jakten tillfaller köparen den 20200701. Det finns rådjur, vildsvin och skogsfågel på markerna

Bom

Kontakta mäklaren för kod till bommen.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs. För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697 då ansökan lämnas in.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Friskrivningsklausul

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 843 750 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter