Skogsfastighet

Skog i Lungsjön

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 23 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
114,7 ha
Övrigmark
1,3 ha
Skogsmark
102,2 ha
Skogsimpediment
10,8 ha
Åkermark
0,4 ha
Virkesförråd
13 848 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ LUNGSJÖN 1:42 del av

Adress

Lungsjön 301 88040 Ramsele

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet på 115 ha i ett skifte. Produktiv skogsmark 102 ha. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 13 800 m³sk varav 8 100 m³sk är slutavverkningsbar skog.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Inledning

Fastigheten Lungsjön 1:42 (del av) är en obebyggd skogsfastighet belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett skifte på totalt 115 ha.

Vägar

Fastigheten är belägen i Lungsjön ca 9 mil nordväst om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Virkesförrådet har räknats upp med ett års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 102 ha med ett virkesförråd om 13 800 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 66 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ganska jämn med en förskjutning mot äldre skog.
Ungefär 35 %, (36 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 8 100 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 7 %, (7 ha).

Skogsvård
Det finns ett behov av röjning och även markberedning och plantering för närvarande på fastigheten under
planperioden.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Fornminnen och kulturhistoriska objekt
Det finns en markerad stig som går upp på berget.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör en del av en större skogsfastighet och ansökan är inlämnad till Lantmäteriet för avstyckning. Skiftet kan antingen styckas av och bilda en egen skogsfastighet eller fastighetsregleras till en närliggande skogsfastighet. Kontakta LRF Konsult för mer information.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Jakt

Jakten är muntligt upplåten till Hocksjöns jaktlag på ett år i taget.

Vägar

Fastigheten ingår i Bergflovägen samfällighetsförening. Ingen avgift utan utdebitering sker vid behov.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 130 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter