Skogsfastighet

Skog i Ockelbo

Högstbjudande

890 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 8 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,9 ha
Skogsmark
19,1 ha
Skogsimpediment
0,8 ha
Boyta
150 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OCKELBO ÖSTBY 2:13

Om fastigheten

Två skiften med ung- och slutavverkningsmogen skog ca 6 km öster om Ockelbo. Totala areal är ca 19,9 ha varav 19,1 ha är produktiv skogsmark som domineras av granskog med ett virkesförråd om ca 2 546 m³sk varav 1 300 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder.

Skogsskiftet ligger i ÖMG viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 6 476 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2019 av Andreas Östlund på LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 19,1 ha med ett virkesförråd om 2 546 m³sk varav ca 1 300 m³sk är slutavverkningsbar skog. Medelvolymen per hektar är ca 133 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 4,9 m³sk per hektar och den beräknade tillväxten är 96 m³sk för tillväxtsäsongen 2019.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Östby-Murgården-Gäveränge (ÖMG) viltvårdsområde som omfattar en areal om ca 6 476 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas älg, rådjur, räv, hare och fågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakt och delar av björnjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten omgående. För kontaktuppgifter till ordförande/jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Naturvärden

På skiftena finns en registrering om höga naturvärden, detta gäller 0,3 ha av avdelning 1 (källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På skiftena finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade (källa: riksantikvarieämbetet)

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet genom fastighetsbildning. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden vid förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men dock för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten består av skogsmark med både ung-och slutavverkningsmogen skog och lämpar sig för småskaligt skogsbruk och jakt. Närmaste större ort är Ockelbo där det finns boende, bank, apotek, systembolag och mataffär.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger ca 6 km öster om Ockelbo mellan Gåsbäcken och Vansbron. Från Ockelbo kör länsväg 272 norrut mot Bollnäs, efter ca 1,7 km sväng höger på väg 303 mot Hagsta, kör sedan 4,6 km och sväng vänster vid Vansbron, se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter