Lantbruk

Skog i Resele

Högsta bud

1 400 000 kr

Högstbjudande: 1 600 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 sep, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
53,5 ha
Skogsmark
42,3 ha
Åkermark
3,4 ha
Betesmark
4,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
3,3 ha
Skogsimpediment
0,4 ha
Virkesförråd
6 821 m3sk
Boyta
60 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ OMNÄS 2:12 och 4:10

Adress

Omnäs 160 88031 Resele

Om fastigheten

Skogsfastighet i Omnäs, Resele på totalt ca 54 ha. Produktiv skogsmark 42 ha med ett virkesförråd på 6 800 m³sk varav 5 600 m³sk är slutavverkningsbar skog. Byggnader med reparationsbehov. Jakt i viltvårdsområde på 2 354 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i två plan. Kommunalt vatten och eget avlopp. Uppvärmning med vedspis i kök och direktverkande el. Byggnaden har stora reparationsbehov.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en ladugård, bryggstuga, ett äldre timmerhus, härbre och loge. Samtliga byggnader har stora reparationsbehov.

Inledning

Fastigheten Omnäs 2:12 och 4:10 är belägen i Resele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Total areal ca 54 ha. Fastigheten består av 6 skiften med totalt ca 42 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 6 800 m³sk, med en stor andel slutavverkningsskog .

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Omnäs ca 3 mil norr om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 42 ha med ett virkesförråd om 6 800 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder.
Boniteterna är goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 57 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot äldre skog.
Ungefär 56 %, (24 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 5 600 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 18 %, (7 ha).

Skogsvård
Det finns behov av röjning för några bestånd på fastigheten.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Jakt

Marken ingår i Omnäs viltvårdsområde som omfattar 2 354 ha. Tilldelning 8 vuxna djur och fri kalv. Antal jägare är ca 13 st. Jaktledare är Henrik Olli telefon 070-246 79 96.

Vägar

Fastigheten ingår i Gåsnäsvägens samfällighet. Utdebitering sker efter andelstal.

Kraftledning

​Det finns planer på en 40 kV ledning som Eon planerar att bygga. Eon skriver: "Där ledningen följer befintliga ledningar kommer befintlig skogsgata att breddas 20 meter. Där ledningen går i obruten terräng behövs en 35 meter bred skogsgata".​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 153 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter