Lantbruk

Skog i Risnäs, Sorsele.

Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 20 sep, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,8 ha
Skogsmark
65,9 ha
Skogsimpediment
14,2 ha
Övrigmark
0,3 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
7 300 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SORSELE RISNÄS 1:11

Adress

Risnäs 924 94 Sorsele

Om fastigheten

Skogsfastighet i Risnäs, Sorsele, om totalt ca 81 ha. Fördelat på ett tiotal skiften. Två större skogsskiften, ett mindre skifte på Risnäsholmen samt ett flertal små skiften delvis belägna intill nedre Giertsbäcken.

– Ca 66 ha produktiv skogsmark.
– Totalt 7 300 m³sk.
– Varav ca 5 100 m³sk S1 & S2-skog.
– ”Ströängar” intill nedre Giertsbäcken.
– Registrerad i Sarmakklidens jaktlag (1 909 ha).
– Registrerad i Risnäs & Karlsgårds jaktområde (1 112 ha).
– Del i Sorsele övre Allmänningsskog.
– Inga bostadsbyggnader.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Skogsfastighet i Risnäs med omnejd. Risnäs ligger ca 20 km nordväst om Sorsele tätort. Fastigheten består totalt utav ett tiotal skiften. Två större skogsskiften, ett mindre skifte på Risnäsholmen samt ett antal små så kallade "Ströängar". Tre av dessa ströängarna är belägna intill nedre Gertsbäcken. Se Översiktskarta.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättat juli 2019 av Roger Larsson, LRF Konsult AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 66 ha med ett totalt virkesförråd om ca 7 300 m³sk varav ca 2 000 m³sk är G1-skog samt 5 100 m³sk är S1 & S2-skog. Trädslagen fördelar sig på 37 % tall, 51 % gran samt 12 % löv.

Skifte 10 i skogsbruksplanen ligger inom sk. Fjällnära skog.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,4 m³sk/ha/år.

I genomsnitt står det 111 m³sk/ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ligger registrerad inom två stycken jaktlag/jaktområde. Dels i Sarmakklidens jaktlag om 1 909 ha (ovan odlingsgränsen) samt i Risnäs & Karlsgårds jaktområde om 1 112 ha.

Fiske

Fastigheten har andel i Grannäs-Risnäs Samfällighetsförening gällande fisket.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns registrerade på fastigheten. Dock finns en fornlämning i form av boplats registrerad på skifte 1. Källa SeSverige. Skifte 10 i skogsbruksplanen ligger inom sk. Fjällnära skog.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Sorsele  kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 25 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter