Lantbruk

Skog i Sandviken

Högstbjudande

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,0 ha
Skogsmark
11,6 ha
Skogsimpediment
4,0 ha
Övrigmark
1,4 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN ÖSTANBYN 14:9

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Skogsfastighet strax öster om Sandviken nära väg med stor andel slutavverkningsbar skog . Totalt 17 hektar mark varav 11,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 900 m³sk varav 2 100 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Jakt i viltvårdsområde om ca 1 100 hektar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av Andreas Östlund under april 2019.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 11,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 945 m³sk varav 2 100 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Medelvolymen per ha är ca 254 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,7 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 73 m³sk för tillväxtsäsongen 2019.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Östanbyns viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 100 hektar.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt i del av Jädraån och Storsjön. Tidigare känt för sitt kräftfiske och med god tillgång på abborre, gädda och gös.

Naturvärden

På fastigheten finns inga höga naturvärden registrerade. (källa: skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns forn- och kulturminne i form av kolbotten efter resmila registrerat, se avdelning 4 östra delen på skogskartan. (källa: riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat skogslandskap intill en kraftledning. En öppen viltgata med sikt hur långt som helst. Närmaste stad är Sandviken där det finns tågstation, badhus, restauranger, banker och mataffärer mm.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter