Skogsfastighet

Skog i Tavelsjö, Umeå

Högstbjudande

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 14 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
83,6 ha
Skogsmark
76,7 ha
Skogsimpediment
5,9 ha
Berg/hällmark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
3 727 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UMEÅ NORRA MYRBÄCK 1:4, Altjärn 1:5

Adress

Djupbäck 1 92266 Tavelsjö

Om fastigheten

LRF Konsult kan med stort nöje presentera dessa två skogsfastigheter i Tavelsjö, Umeå – Norra myrbäck 1:4 och Altjärn 1:5. Fastigheterna omfattar totalt 83,6 ha varav 76,7 ha är produktiv skogsmark. Här får du möjlighet att vara dig själv en stund.
– Mycket fina jaktmöjligheter, läs mer i prospektet nedan!
– Endast 27 km från Umeå city
– Medelbonitet 4 m³sk per ha/år
– Charmig jaktstuga för övernattning . Obs. Utan el och vatten.

Fastigheterna är en handfast investering för framtiden med ovanligt fina jaktmöjligheter och god tillväxt kommande år. Det är sällan fastigheter som denna kommer ut till försäljning så nära Umeå. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare robin.lindstrom@lrfkonsult.se

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Äldre bostadsbyggnad

Äldre bostadsbyggnad utan el och vatten. Perfekt som jaktstuga för övernattning. Kamin och öppen spis.
Äldre brunn finns på fastigheten där dricksvatten har tagits. Vattnet har ej kvalitetskontrollerats.

Ekonomibyggnad garage

Äldre ekonomibyggnad i sämre skick. Innehåller mycket ved.

Skogsuppgifter

Avdelning 2 är sådd. Återväxtkontroll 2023
Avdelning 2:1 Planteras 2019 av Holmen

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade.

Jakt

Tillhör Tavelsjö älgskötselområdet idag.
En vuxen älg plus fri kalvavskjutning . Jakten är tillgänglig för en ny köpare på tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall HÄNSYN visas till grannar, betande djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av bostadsbyggnader sker i samråd med ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström.

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornminnen

Det finns inga nyckelbiotoper eller fornminnen registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Naturvärde:
Ärendebeteckning: N 9136-1996
Inventeringsdatum: 1996-08-20
Kommentar från fastighetsmäklaren: Avverkad, numera satt ur spel. I dagens läge är detta plantskog.

Officialservitut - Väg

Det finns ett officialservitut som förmån. Se bifogad lantmäterihandling.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 704 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter