Lantbruk

Skog i Västerhiske

Utgångspris

50 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 27 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
1,3 ha
Skogsmark
0,7 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Virkesförråd
86 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UMEÅ VÄSTERHISKE 4:10

Adress

Södervik 905 94 Brattåker

Om fastigheten

Har du alltid drömt om att bli skogsägare men samtidigt inte lockats av att äga milslånga vidder? Då är Umeå Västerhiske 4:10 den perfekta skogsfastigheten för dig! Fastigheten omfattar ca 1,3 ha i ett skifte varav ca 0,7 ha produktiv skogsmark beläget i Västerhiske. Virkesförrådet är beräknat till knappt 90 m³sk. Fastigheten domineras av tallskog vilket utgör 74% av volymen, följt av 13% gran och 13% löv. Fastighetens produktiva areal består av föryngringsavverkningsmogen skog i huggningsklasserna S1 och S2.
– God tillgänglighet.
– Bli en byaman! Fastigheten har mantal.

För mer info/ intresseanmälan kontakta ansvarig skogsmäklare Steve Fahlgren på steve.fahlgren@lrfkonsult.se alt Jägmästare Erik Grafström på erik.grafstrom@lrfkonsult.se.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2019-08 av Erik Grafström, LRF Konsult. Enligt planen omfattar produktiv skogsmark om ca 0,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 85 m³sk. Skogen består av gammal skog i huggningsklass S1 och S2. Fastigheten är talldominerad till 74%, följt av 13% gran och 13% löv. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 3,3 m³sk per ha och år. Fastigheten är belägen endast 3,5 mil från Umeå med god tillgänglighet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

I dagsläget finns inga skogsvårdsbehov. Vid föryngringsavverkning kan skyddsdikning bli aktuellt för avdelning 2.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Möjlighet till jakt i Långbergets jaktklubb. Jaktklubbens arealkrav är 10 ha därav krävs samråd.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten (Källa SeSverige).

Skattetal

Mantal 23/512

Samfällighet

Fastigheten har 0,51% andel i samfälligheten Umeå Grubbe S:2 samt en andel på 0,51% i samfälligheten Umeå Västerhiske S:2

Dokument & bilagor

Kontakta oss