Lantbruk

Skog med gårdsställe i Kälsjärv

Försäljningssätt

Anbud senast ons 11 Dec, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
93,1 ha
Skogsmark
73,9 ha
Myr/kärr/mosse
17,9 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
5 636 m3sk
Boyta
78 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KALIX GAMMELGÅRDEN 10:129, 10:183, 10:61

Adress

Kälsjärv 518 95293 Kalix

Om fastigheten

En mil norr om centrala Kalix hittar ni byn Kälsjärv där vi nu har möjlighet att erbjuda ett objekt bestående av tre fastigheter på totalt 93 hektar varav 73 hektar skogsmark. Marken på fastigheten fördelar sig på 73,9 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har 5 636 m³sk med ett medeltal på 76 m³sk/ha. Virkesförrådet består av 72 % tall, 13 % gran och 15 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Gården ligger i byn Kälsjärv och byggnaderna är i dåligt skick och är att betrakta som rivningsobjekt.

Bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus

Boningshuset är i mycket dåligt skick och bör ses som ett rivningsobjekt, detsamma gäller ladugården.

Magasin

Ladugård

Ladugårdsbyggnad i dåligt skick där taket delvis rasat in.

Boda

Sommarstuga

Enligt en företrädare för dödsboet finns även en enklare stuga med kombinerad farstu/kök och ett rum med öppen spis. Renoveringsbehov finns, men stugan har ett fint läge vid vattnet. Dock finns varken el eller rinnande vatten. Torrdass och brygga.

Byggnadssätt

Samtliga byggnader är i dåligt skick och har stora renoveringsbehov alt rivning.

Jakt

Ingår i Kälsjärv VVO som i sin tur ingår i Korpikå älvdals älgskötselområde. Det saknas uppgift om hur tilldelningen fördelas mellan de olika lagen i älgskötselområdet.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämningar finns i form av kokgropar och boplatsgrop de är belägna på Gammelgården 10:129 på det som i skogsbruksplanen benäms skifte 2 avdelning 15 och 16. De är markerade med ett R på kartan i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finn registrerade på fastigheten

Skogsuppgifter

Marken på fastigheten fördelar sig på 73,9 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har 5 636 m³sk med ett medeltal på 76 m³sk/ha. Virkesförrådet består av 72 % tall, 13 % gran och 15 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 240 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter