Skogsfastighet

Skog norr om Edsbyn

Utgångspris

850 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 5 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
38,4 ha
Skogsmark
33,8 ha
Myr/kärr/mosse
3,7 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
2 441 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER ÄLGNÄS 1:8

Om fastigheten

Ungskogsfastighet om ca 34 ha produktiv skogsmark belägen i Ryggesbo, ca 15 km norr om Edsbyn. Totalt virkesförråd om ca 2 440 m³sk. Åldersmässigt ligger tyngdpunkten på yngre och medelåldersskogar i huggningsklass R2 och G1.

Jakt i Ovanåkers östra viltvårdsområde om cirka 23 000 hektar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Skogsfastighet belägen i Ryggesbo ca 15 km norr om Edsbyn. Ca 33,8 ha produktiv skogsmark fördelad på 2 skiften. Jakt i viltvårdområde. I anslutning till Hässjaån så finns det en gammal kvarn.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från skogsbruksplan upprättad av Mellanskog, Olle Andersson i juni 2017. Skogsbruksplanen har därefter uppräknats med 2 års tillväxt.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 33,8 ha. Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 2 440 m³sk. Medelvolymen per ha är ca 72 m³sk. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,1 m³sk/ha. Åldersmässigt ligger tyngdpunkt ligger på yngre röj- och gallringsskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåkers Östra viltvårdsområde vilket omfattar en areal om cirka 23 000 hektar. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i väg, Ovanåker Vängsbo GA 3:, som förvaltas av Hässjavattnets Samfällighetsförening .

Areal

Fastighetens areal enligt skogsbruksplanen: 38,4 hektar.
Fastighetens areal enligt fastighetsregistret: 36,26 hektar.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 228 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter