Skogsfastighet

Skog och fritidshus i Hallinden

Högsta bud

3 000 000 kr

Högstbjudande: 3 900 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
57,4 ha
Skogsmark
44,3 ha
Skogsimpediment
8,0 ha
Inägomark
4,1 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
5 233 m3sk
Boyta
75 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LYSEKIL FJÄLL 1:4

Adress

Hallind 280 45492 Brastad

Om fastigheten

Viltrik skogsfastighet med välskött fritidshus om 5 rum och kök. Fastigheten omfattar ca 57 ha varav ca 44 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 5 200 m³sk. Egen småviltsjakt och älgjakt i jaktlag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre trähus uppfört 1936 i 1½ plan på stenlagd källare. Med vitmålad stående träpanel, yttertak av tvåkupigt Vittinge lertegel (-97) och ett högt och fint läge ger fastigheten ett härligt intryck. Bostaden värms upp av en luft/luft pump samt direktverkande el. Eldstäder finns, en på vart plan, men sotning är inte utförd. Tvåglas fönster där de flesta är nya. Vatten tas från borrad brunn med mycket bra tillgång på vatten (3000 l/h). Vattenprov finns. Disk- och tvättvatten leds till en trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Avlopp från WC leds till en sluten tank. Den taxerade ytan är 75 m² boyta och 0 m² biyta men säljaren har mätt upp bostaden till en boyta av 134 m².

Nuvarande ägare köpte fastigheten 2011. Byggnaden har sedan dess genomgått löpande renoveringar och ombyggnationer vilket listas nedan:
2011 - Nytt avloppssystem med infiltration för tvätt och bad
2011 - Installation av diskmaskin
2011 - Ny dränering runt huset samt gjort om betonggolvet i källaren
2012 - Ny trapp ner till källaren och byggt bastu, tvättstuga samt sällskapsrum
2012 - Installation av luftvärmepump
2013 - Ny altan
2013 - Borrad brunn för vatten
2013 - Byggt en damm med svenska flodkräftor och kinesiska karpar
2014 - Installation av fiber

Entréplan omfattar hall, toalett (med wc, tvättmaskin och varmvattenberedare), kök, matsal med kakelugn samt utgång till altan och ett sovrum.

På övervåningen finns tre sovrum och ett allrum med kamin.

Källaren nås från hallen på entréplan alt via trädgården. Våningsplanet omfattar hall, sällskapsrum med kamin, bastu, dusch samt tvättstuga.

Nuvarande ägare har aldrig bott i huset utan hyrt ut det veckovis perioden mars-oktober. Den totala hyresintäkten är ca 50 000 kr/år.

Vedbod

I direkt ansluting till bostaden ligger vedboden som är en äldre träbyggnad. Byggd i trä med träpanel under tegeltak.

Traktorgarage

Träbyggnad med dubbla portar. Byggnad klädd med träpanel under plåttak.

Inägomark

Jordbruksmarken ligger i ett samlat skifte framför huset och omfattar knappa 3 ha.

Skogsuppgifter

Enligt en skogsbruksplan upprättad i april 2019 så omfattar fastigheten 57,4 ha varav 44.3 ha produktiv skogsmark och 8,0 ha impediment. Skogsmarken är barrdominerad med 54% gran, 20% tall, 15% löv och 11% ädellöv. Det totala virkesförrådet bedöms till ca 5 200 m³sk varav ca 1 350 m³sk anses vara i avverkningsbara huggningsklasser. Medelboniteten är beräknad till 6,2 m³sk/ha/år. För mer information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Den västra delen (avdelning 1 i skogsbruksplanen) berörs av ett naturvårdsavtal och utgörs av bergbunden barrskog av vildmarkskaraktär på Skottefjället. Syftet med naturvården är att behålla tjäderleken i området. Ca 1 000 m³sk av totalt virkesförråd står inom naturvårdsavtalsområde. För mer information om naturvårdsavtalet ring Bengt Skalstad på Skogsstyrelsen tel 0522-64 57 04.

Damm

Under 2013 byggdes en damm i närheten av gårdscentrumet. I dammen finns svenska flodkräftor och kinesiska karpar. Dammen fylls ständigt på av nytt färskvatten då allt överskottsvatten från den borrade brunnen leds ut i dammen.

Fiberförening

Fastigheten är ansluten till BroNet Fiberförening, www.bronet.se.

Jakt

Viltrika marker med god tillgång på framförallt älg. Egen småviltsjakt. Älgjakten samordnas i ett älgjaktlag, Hallind-Fjäll, 159 ha (just nu kalvjakt).

Vägar

Del i Hallind samt Mjölkeröd vägsamfällighet vilka omfattar vägarna till stugan. Gårdscentrum är placerad knappt 2 km in på en grusväg från väg 162 (E6-Lysekil).

Friskrivning för dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten och dess byggnader noggrant.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 516 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter