Lantbruk

Skog och jakt i Älvdalen

Högsta bud

2 200 000 kr

Utgångspris: 2 400 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
94,1 ha
Skogsmark
87,7 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Åkermark
1,5 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Vatten
1,2 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
7 042 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Älvdalen Mjågen 9:1

Om fastigheten

Skogsfastighet utanför Mjågen, samt vid Svartbergs fäbod, om ca 94 ha, varav ca 87 ha är produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd är ca 7 000 m³sk, där ca 1 400 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till ca 4,6 m³sk per ha och år. Det finns en äldre barack och två små timmerlador i renoveringsbehov. Andel i Älvdalens Besparingsskog ger möjlighet till bidrag för bland annat skogsvård och jakt på Besparingsskogen om ca 56 000 ha. Jakträtt inom Älvdalens östra viltvårdsområde om ca 6 000 ha.

Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Se översiktskarta för vägbeskrivning till samtliga skiften .
På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2018 av Skogsfima Hela Dalarna skogsvård. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 94,1 ha varav 87,7 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om ca 7042m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 4,6m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns en regristrerad nyckelbiotop på ca 3 ha i avd(37) i skogsbruksplanen.
Inga ytterligare nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Älvdalens fiskevårdsområde. För mer information se: http://www.alvdalensfvof.se

Jakt

Jakträtt inom Älvdalens Östra Viltvårds område om ca 6000 ha. Kontaktperson för viltvårdsområdet är Rolf Jansson telefon 070-687 02 83.
Fastigheten ger även möjlighet till småviltsjakt på Älvdalens Besparingsskog om ca 56 000 ha. Kontaktperson: Jakt och fiskeansvarig Jan Norell 0251-597473. Se även: http://www.besparingsskogen.se/alvdalen/

Byggnader

Det finns en äldre barack i stort renoveringsbehov samt två mindre timmerlador på fastigheten. Härbret vid sjön ingår ej i försäljningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter