Lantbruk

Skog och jakt i Orsa

Högsta bud

1 275 000 kr

Utgångspris: 1 950 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,4 ha
Skogsmark
43,0 ha
Myr/kärr/mosse
6,9 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Vatten
0,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ORSA OLJONSBYN 14:8

Om fastigheten

Skogsfastighet utanför Orsa. Ett skifte ligger vid Oljonsbyn, ett vid Spirisby fäbod samt ett stort skifte vid Tredjedammskojan. Total areal om ca 51ha med ett virkesförråd om ca 7100 m³sk, varav ca 3200 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 6,4 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Oljonsbyns VVO om ca 8 500 ha. Andel i Orsa besparingsskog som ger möjlighet till småviltsjakt på ca 60 000 ha och bidrag för bl.a. skogsvård och vägar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2016-08 av Tomas Hållbus. Där efter har planen uppdaterats till 2019 års tillväxt enligt PC-Skogs tillväxtmodell. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 50,1 ha, varav 43 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7122 m³sk, varav ca 3 200 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 6,4 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns en kolbotten i avdelning 24 samt en slaggvarp i avdelning 37 . Inga övriga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.( bara kollat i sesverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Oljonsbyns viltvårdsområde, ca 8 500 ha. Kontaktperson för vvo: Göran Rosenquist, 070-661 00 07.
Fastigheten ger även möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Se: www.orsabesparingsskog.se

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde. Läs mer om fiske på ofvo.nu.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Tillträde

Sker inom 14 dagar från beviljandet av förvärvstillstånd därav om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Annat

Skogsfastighet utanför Orsa. Total areal om ca 51 ha med ett VF om ca 7100 m³sk, varav ca 3200 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 6,4 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Oljonsbyns VVO om ca 8 500 ha. Andel i Orsa besparingsskog.
Utgångspris: 1 950 000 SEK Anbud senast: 2019-10-21 kl 14:00 Mäklare: Thomas Persson, 0250 - 59 22 83, thomas.j.persson@lrfkonsult.se​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter