Lantbruk

Skog och jakt i Östra Lillmon – Lima

Utgångspris

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 8 jul, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,5 ha
Skogsmark
52,8 ha
Impediment
18,7 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
1,2 ha
Virkesförråd
3 784 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN ÖSTRA LILLMON 6:4, 6:5

Om fastigheten

Två skogsfastigheter 3,5 mil söder om Sälen. Skiften mellan Lima kraftstation och Tandö som sträcker sig ner till Västerdalälvens strand på båda sidor älven. Flertalet skiften som sträcker sig från Östra Lillmon till Rismyrans och Råbergets fäbodar, samt skiften belägna på en ö i Västerdalälven. Andel i Lima Besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och till viss djurhållning. Totalt ca 74 ha, varav 53 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 3 800 m³sk, varav ca 900 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i två VVO om tillsammans ca 27 000 ha, samt möjlighet till småviltsjakt på Lima Besparingsskog om ca 51 000 ha.

Försäljningssätt: Anbud senast 2019-07-08 kl.14.00.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av Foran Laser i planformatet Forest Stand. Därefter har LRF Konsult konverterat planen till planformatet pcSKOG. Viss differens mellan planformaten kan förekomma. Fastigheterna omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 72,3 ha landareal, varav 52,8 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 3 784 m³sk, varav ca 945 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 3,9 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Västerdalälven med vattenflödet från Gravarna utgör ett Natura 2000 habitat. Inga nyckelbiotoper, ytterligare höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheterna har jakträtt i två viltvårdsområden:
Jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde om ca 19 000 ha. Kontaktperson är Leif Martinsson, Lima 070-690 71 37.
Jakträtt inom Lima södra viltvårdsområde om ca 8 055 ha. Kontaktperson är Tommy Mattsson 070-5761590.
Fastigheterna har även möjlighet till småviltsjakt inom Lima besparingsskog om ca 51 000 ha. Läs mer på www.limaskog.com

Fiske

Fastigheterna ligger inom Lima fiskevårdsförening. Läs mer på www.limafiske.se

Andel i besparingsskog

Fastigheterna har andel i Lima Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag till bland skogsvård så som markberedning, röjning, plantering, vägar och viss djurhållning m.m. Mer om Lima Besparingsskog och deras bidrag finns att läsa på www.limaskog.com.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter