Lantbruk

Välarronderad skogsfastighet om 40 ha i Rättvik

Högstbjudande

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 4 jun, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,2 ha
Skogsmark
38,6 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
5 199 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Rättvik Västbjörka 39:4

Om fastigheten

Skogsfastighet om två skiften utanför Tammeråsen, nordväst om Rättvik. Fastigheten omfattar ca 40 ha mark, varav ca 38 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 200 m³sk. Ca 2 000 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder . Medelbonitet om ca 5,0 m³sk per ha och år.Jakträtt inom Rättvik västra viltvårdsområde om ca 12 500 ha.
Utgångspris: 1 700 000 SEK
Anbud senast 2019-06-04 kl 14:00

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Planen är upprättad av DSK SKOG AB under September 2018. Totala arealen är på 40,2 ha varav 38,6 ha utgör produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen är uppskattad till ca 5 200 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,0 m³sk/ha och år.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Rättvik västra viltvårdsområde om ca 12 500 ha. Kontaktperson för jakten: Olov Nilsson Tel: 070-7401958

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda fiskevårdsområde. Mer info om fisket finns att läsa på http://www.rbfvo.se/

Inteckning

Inga inteckningar eller inskrivningar / avtalsrättigheter finns registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter