Lantbruk

Skog och Jaktstuga i närheten av Kukkola

Försäljningssätt

Anbud senast mån 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
229,6 ha
Skogsmark
114,1 ha
Myr/kärr/mosse
110,8 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Övrigmark
0,9 ha
Myr/kärr/mosse
3,1 ha
Virkesförråd
10 667 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HAPARANDA PITKÄJÄRVI 1:1

Om fastigheten

Några kilometer från den berömda Kukkolaforsen hittar ni denna skogsfastighet på 226 hektar. Mysig liten jaktstuga med el indraget samt vedeldad bastu och ett förråd finns på fastigheten. Skogsmarken är på 114 hektar och där finns 10 600 m3sk virke varav 3 300 m3sk räknas som föryngringsavverkningsskog, men den klart övervägande delen av skogsmarken består av växande gallringsskog.

Ta chansen att investera i en fastighet för skogsbruk, jakt och fiske i vackra Tornedalen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Jaktstuga på 24m2 med el indraget vatten och avlopp saknas. Uppvärmning genom direktverkande el och vedeldning. Perfekt att ha vid besök på fastigheten för jakt, fiske eller arbete i skogen.

Bastu

Vedeldad bastu som lgger i anslutning till Jaktstugan

Förrådsbyggnad

Förrådsbyggnad som ligger i anslutning till Jaktstugan

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan medföljer fastigheten, älgjakten sker i jaktlag i Kukkola

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad under sommaren 2019 av Stefan Drugge på Töre Sbs

Forn- och kulturlämningar

En fornlämning finns registrerad på fastigheten i form av bebyggelselämning. Den är belägen på det som kallas avdelning 30 i skogsbruksplanen och är markerat med ett K på skogsbruksplanens kartor.

Naturvärden

Inga Nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter