Lantbruk

Skog och torp

Försäljningssätt

Bud senast tor 17 okt, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,0 ha
Skogsmark
11,0 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Virkesförråd
859 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ALVESTA MOSSHULT 1:8, 1:14

Om fastigheten

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnad

Fastigheten Alvesta Mosshult 1:14 innehåller ekonomibyggnad med tak av eternit.

Bostadshus

Fastigheten Alvesta Mosshult 1:14 innehåller äldre soldattorp, tillbyggt ca 89-90.
Ingång till kök..
Vardagsrum med öppen spis (ej godkänd).
Badrum med frystoalett.
Tvåglasfönster.
El indragit.
Ej avlopp.
Vatten ej indragit.
Äldre vattenbrunn ej använd på länge.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg, Lrf Konsult, 2019-09-10. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 14,0 ha produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd är ca 850 m3sk, motsvarande 61 m3sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,5 m3sk per ha. Fastigheten domineras av röjning och gallringsskog.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.
Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall överlämnas i original på Tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud kan läggas antingen på fastigheten Alvesta Mosshult 1:8 eller Alvesta Mosshult 1:14, alternativt båda fastigheterna tillsammans.
Ange tydligt vad ditt bud avser.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-10-17. Märk budet med Mosshult
Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för ny köpare.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 1 mars 2020.

Mosshult 1:14

Fastigheten Alvesta Mosshult 1:14, taxerad som småhusenhet, tomtmark med byggnad.
Areal enligt fastighetsutdraget 7 443 kvm.
Taxeringsvärde 52tkr.
Besväras ej av inteckning.
Vatten saknas.
Avlopp saknas.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Alvesta kommun, Slätthög församling ca 9 km nordväst om Moheda. Se bifogat kartmaterial för detaljerad information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 85 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter