Lantbruk

Skog strax utanför Örebro

Högstbjudande

2 900 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,4 ha
Tomtområde
34,4 ha
Virkesförråd
5 171 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖREBRO BROBY 2:6

Adress

Broby 365 70592 Örebro

Om fastigheten

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighet

Skogsfastighet bara 14 km utanför Örebro. Vackert belägen med bra drivningsförhållanden, bestående av ett större och ett mindre skifte.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2019 av Mellanskog och uppräknad med 2019 års tillväxt.

Totalt beräknas virkesförrådet till 5 171 m3sk vilket innebär 174 m3sk/ha. Yngre skog i klasserna röjskog och gallringskog är dominerande i åldersfördelningen. ​

Årlig tillväxt uppgår enligt planen till 191 m3sk.

Tall är det dominerande trädslaget med 44 % följt av gran med 35 % och lövandelen är 21 %. Den produktiva skogsmarken uppgår till 29,8 ha, därutöver finns 1,7 ha myr, 1 ha inäga som är ingenväxt samt övrig areal 1,9 ha. Totalt 34,4 ha. ​

Innehavet består av ett större samt ett mindre skifte som båda nås genom ett mycket bra vägnät. Genomgående är skogen mycket välskött.

Jakt

Jakten tillgänglig för köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår i viltvårdsområde.

Hus på ofri grund

På fastigheten finns totalt 4 hus på ofri grund. Av dessa har 3 avtal. För det 4:e huset är ägar- och arrendeförhållandena oklara.
Total intäkt per år är 7 500 kr (3*2500kr).

Areal

​Areal enligt Metrias karttjänst: 34,36 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 34,4 ha
Areal enligt taxering: 31,68 ha​

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning pågår för avstyckning av ett torp, totalt cirka 2 000 m2. Ansökan är inlämnad till Lantmäteriet under mars 2019 och väntas bli klar under våren 2020. Med avstyckningen följer servitut för avloppsanläggning väster om tomten. Denna nybildade fastighet ingår inte i försäljningen av Örebro Broby 2:6.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 035 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter