Skogsfastighet

Skog Umeå 112,1 ha.

Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 21 jul, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
112,1 ha
Skogsmark
64,9 ha
Myr/kärr/mosse
0,6 ha
Åkermark
16,0 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Väg och kraftledning
2,0 ha
Vatten
0,7 ha
Övrigmark
27,8 ha
Virkesförråd
6 479 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UMEÅ INNERTAVLE 8:11,8:12,9:12,9:13

Adress

Skog Innertavle/Sillviken 90596 Umeå

Om fastigheten

LRF Konsult – Landets största förmedlare av jord och skogsfastigheter – kan med stort nöje presentera dessa fyra skogsfastigheter i Innertavle , Umeå. Fastigheterna består av sju skogsskiften belägna i norra Innertavle samt vid havet i Sillviken. Några få kilometer utanför Umeå.
– Ca 64,9 Ha produktiv skogsmark med bonitet 4,3 m3sk/ha/år.
– Ca 16 Ha Inäga/åker.
– Ca 6500 m3sk, varav 47 % tall, 43 % gran och10 % löv.
– Bra jakt- och fiskemöjligheter. Med bl.a jakt i två VVO.
(Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbeskrivning)
– Stark bysamfällighetsförening.
– Möjlighet till fortsatt exploatering av tomtmark.
Fastigheten är fint belägen i ett varierat och böljande landskap. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten. Fastighetens åldersklassfördelning ger goda möjligheter till långsiktig investering där den äldre skogen bär löpande kostnader och den yngre bidrar med årlig löpande volymtillväxt. Sammantaget erbjuder fastigheten en god kombination av rekreation i form av jakt i naturskönt område samt produktion/rekreation av insats i den egna skogen.

Fastigheten kan ses som produktions/investeringsfastighet samt som rekreationsfastighet med dess fina belägenhet samt goda jakt och fiskemöjligheter.

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för mer information .
robin.lindstrom@lrfkonsult.se

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheterna saknar byggnader, så när som på lador på åkermarken.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt markerade.

Jakt

Jakt i två viltvårdsområden. Innertavle Norra VVO ca 1220 ha och Innertavle Östra VVO ca 1500 ha. Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Naturreservat Stöningsberget

Fastigheten omfattas av Naturreservat Stöningsberget AKT 2480k-p16/38
Registreringsdatum: 2016-09-16

TOTALT: 22,5 ha

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen i övrigt finns registrerade på fastigheten. (Källa Se Sverige)

Mantal och samfällighetsförening

Innertavle 8:11 Mantal - 1/24
Innertavle 8:12 Mantal - 1/24
Innertavle 9:12 Mantal - 13/256
Innertavle 9:13 Mantal - 5/128
TOTALT: 4,947 % (framräknat av bysamfälligheten 2018-10-01)

Fastigheterna har mantal i Innertavle samfällighetsförening (bysamfälligheten).Samfälligheten har sista åren sålt flertalet fastigheter, vilket lett till fin utdelning till delägarna. Än äger man många arrendetomter tillsammans och samfälligheten är att betrakta som stark inför framtiden.

Samfälligheten har del i gemensamhetsanläggningarna:
GA :3 . Edsmyrvägenssamfällighetsförening. UTFARTSVÄG FRÅN BERGTÄKTOMRÅDE VID STÖNINGSBERGET OCH SKOGSTRANSPORTER TILL ALLMÄN VÄG E 4. Läs mer i lantmäteriakten som är bifogad på fastighetsmäklarens hemsida.

GA :1 Anumark VÄG. Anumarkinnertavlesamfällighetsförening. Läs mer i lantmäteriakten som är bifogad på fastighetsmäklarens hemsida.

Innertavle GA:43 . Sillviksvägarnas samfällighetsförening. Läs mer i lantmäteriakten som är bifogad på fastighetsmäklarens hemsida.

Detaljplan

Detaljplansarbete pågår på Innertavle 21: och S:26. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av bostäder. Vidare vill man skapa förusättningar för hållbart tillträde och nyttjanderätt till Bussjön.

S:26 omfattar ca 2 hektar och man är genom mantalen i samfälligheten delägare i denna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs ej för fysisk person.

Arrende

Nuvarande fastighetsägare har upplåtit arrende på åkermark till Karlssons lantbruk.
Nuvarande arrende löpertill 31/3 2020 och har en uppsägningstid på 8 mån.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter