Skogsfastighet

Skog Umeå 15,5 hektar

Högstbjudande

375 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 21 jul, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,5 ha
Skogsmark
15,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
732 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UMEÅ GRISBACKA 5:3

Adress

Skog Umeå 15,5 hektar 90595 Umeå

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva skogsfastigheten UMEÅ GRISBACKA 5:3 som är obebyggd och i ett skifte. Totalt 15,5 hektar varav 15 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 732 m³sk. Det dominerande trädslaget är Tall som upptar ca 73 % av virkesförrådet. Större delen av fastigheten består av växande röjningsskog i åldersklassen 10-19 år. Medelboniteten är beräknad till 3,8 m³sk per ha/år.
– Beläget strax utanför Umeå.
– Mycket fina jaktmöjligheter!
– Närhet till närservice
– Bli en byaman! Fastigheten har mantal.

För mer info kontakta ansvarig skogsmäklare Robin Lindström på robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt jägmästare Erik Grafström.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.

Jakt

Jakt i Högberget Jaktlag 362 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två fornlämningar på fastigheten.

Fornlämning 0153:0001:0001
Registreringsdatum: 2006-09-19
Fornlämning 0155:0367:0001
Registreringsdatum: 2006-09-19

Nyckelbiotoper och naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Skattetal

Mantal 5/32

Besiktning och undersökningsplikt

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter