Lantbruk

Skogs-& Jaktfastighet 70 ha

Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 19 mar, kl 12:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark. Använd med fördel vår aktiva gårdskarta med gps-funktion i mobilen vid besiktning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
71,0 ha
Skogsmark
69,3 ha
Skogsimpediment
1,7 ha
Virkesförråd
4 435 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BENGTSFORS GULLBRANDSBYN 1:16

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 70 ha i ett skifte vid sjö i Torrskog. Skogsbilväg med vändplan på marken. Fiskerätt och småviltsjakt med vildsvin och två platser i älglag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Egen jakt på småvilt och vildsvin. Älgjakt med två jägarplatser i Torrskogs älgjaktlag vars tilldelning normalt brukar vara 4+4. Dock har älgjakten varit inställd de senaste två åren pga älginventeringen visat brist på älg.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Bengtsfors kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och 7100 kr för juridisk person.

Strandskydd

Strandskydd mot Rötjärnen.

Vägar

Stora grusvägen är vägsamfällighet Flolanda GA:5 och där utdebitering sker vid behov. Sista infartsvägen sköts ihop med grannar.

Vandringsled

Torrskogsleden, muntligt tillstånd har getts av markägarna för leden.

Fiske

Fiskerätt i Rötjärn som fastigheten gränsar emot och här finns även plats för båt. Abborre och gädda fiskas i första hand.

Skogsuppgifter

Sammanhängande skogsskifte med egen skogsbilväg och vändplan. Senaste 20 åren har en hel del avverkningar och gallringar utförts. Total volym idag om ca 4400 m3sk varav ca 2500 m3sk över 50 år. Skogen är talldominerad och åtgärder som föryngring, röjning och gallring i första hand under närmaste 10 års perioden. Mer information i skogliga bilagor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 750 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter