Lantbruk

Skogs- & Jaktfastighet i Håbol

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 14 Nov

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.
    OBS: Älgjakt pågår 19-20 oktober och 9 november.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,5 ha
Skogsmark
65,7 ha
Skogsimpediment
2,8 ha
Virkesförråd
9 002 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

DALS-ED TOSTEBO 1:4

Adress

Nedre kaserne 1 66891 Ed

Om fastigheten

Attraktiv skogs- & jaktfastighet strax norr om Håbol i Dalsland. Omfattar ca 68 ha varav ca 65 ha skogsmark och med ett virkesförråd om ca 9000 m3sk. Stora jakt- & fiskemöjligheter med bl.a. god förekomst av vildsvin och med fyra angränsande sjöar. Belägen i ett sammanhängande skifte med vägslut och vändplan vid det gamla gårdscentrat.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Jakträtten upplåten årsvis tom 2020-06-30 med tre månaders uppsägningstid till Johan Jensen. God tillgång på vilt och b.la. vildsvin. Utfodringsanläggningen tillhör jägaren. Älgjakt i Håbols Norra jaktlag med två jägarplatser. Tilldelning 2019 är två vuxna och två kalvar. Laget ingår i Håbol Älgskötselområde. Älgjakt kommer att ske i år 19-20 oktober och den 9 november. Då bör eventuella spekulanter ej befinna sig på fastigheten.

Fiske

Enskilt fiske i angränsande sjöar. Förekomst av ordinär insjöfisk som abborre, gädda och mört.

Vägar

Från allmän väg i Håbol via grusväg på Håbols-Bodane GA:2 som sköts av Idala-bodane-bringeruds vägsamfällighet. Infarten mot fastigheten sker via enskild väg med eget underhåll. Första biten ca 300 m går över grannes mark (Tostebo 1:6). Vägsträckningen har varit ungefär den samma sedan laga skifte och kartan från 1859.

Skogsuppgifter

Skogsmark i måttlig kupering med god bonitet som domineras av granskog 66 %, totalt virkesförråd om ca 9000 m3sk varav ca 3000 m3sk i avverkningsbara klasser. Alla föryngringsytor återbeskogade med huvuddelen barrotsplantor av gran. Planläggaren uppmärksammade väldigt få torrträd vid inventeringen dvs inga nämnvärda angrepp av granbarkborre, mer information om skogen se i skogliga bilagor och kartor.

Byggnader

På fastigheten finns ett nästan hoprasat gammalt bostadshus, en äldre ladugård och uthus under plåttak. Här finns även en uppställd manskapsbod som har använts på senare år. Tidigare fanns el framtaget till fastigheten men den är bortkopplad sedan en del år tillbaka.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter