Skogsfastighet

Skogs- & jordbruksfastighet 27 ha Strömstad Ytten

Utgångspris

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 12 sep, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,2 ha
Skogsmark
21,1 ha
Åkermark
5,9 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
2 843 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSTAD YTTEN 3:16, 3:20, 3:23-25, 3:57-59

Om fastigheten

Skogs- & jordbruksfastighet strax norr om Näsinge i Strömstad kommun. Omfattar ca 27 ha varav ca 21 ha skogsmark och ca 5 ha jordbruksmark. Stora möjligheter till tomtförsäljningar. Jaktmöjligheter gott om rådjur och förekomst av vildsvin.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tomter

Möjligheter till försäljning av tomter finns. Senaste avstyckningarna med förhandsbesked för bygglov gjordes 2019 av Ytten 3:57. 3:58, 3:59 som ingår i försäljningen, se fastighetskartan.

Fiberoptisk kabel

Fiberkabel finns nergrävd i anslutning till fastigheten, möjlighet skall finnas att koppla sig på.

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om ca 21 ha med en medelbonitet om 6,4 m3sk/ha/år. Gran och talldominerad skogsmark med en total kubikförråd om ca 2 840 m3sk varav ca 1 800 m3k i avverkningsbara klasser. Skogsinventering gjord av Per Moberg i juni 2019.​

Jakt

Jakträtten fri för en köpare. Älgjakt i jaktlag. Gott om rådjur och förekomst av vildsvin.

Jordbruksmark

Jordbruksmarken upplåten år för år och kan vara tillgänglig för en köpare till nästa brukningssäsong. Åkermarken är täckdikad. Spannmål odlas idag med isådd timotej. Säljaren söker EU-bidrag och behåller stödet för 2019 i sin helhet. EU-stödrätterna följer köpet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Strömstad kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Forn- och kulturlämningar

En fornlämning finns registrerad på fastigheten.​​

Vägar

Del i Ytten Dalarnas vägsamfällighet, statligt bidrag finns och ingen kostnad för fastigheten på senare år.

Samfälld myr

Fastigheten har 4 delar av 5 i en samfälld myr om ca 1,6 ha, Ytten S:4 (8/96 mantal).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter