Lantbruk

Skogsegendom 113 ha i Edsbro för jakt, rekreation & placering

Högstbjudande

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 26 sep

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

    Särskild visning av fastigheten kommer ej att genomföras.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,5 ha
Skogsmark
105,9 ha
Skogsimpediment
7,1 ha
Betesmark
0,5 ha
Virkesförråd
10 420 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE EDSBRO-SKENNINGE 1:19

Adress

Skenninge

Om fastigheten

Skogsegendom 113 ha i Edsbro för jakt, rekreation & placering.
Högproducerande och välskötta skogar med bra arrondering. Åldersklassfördelningen ligger med tyngdpunkt på yngre gallringsskog, en väl utförd skogsskötsel har resulterat i täta och livskraftiga bestånd. Sammantaget goda förutsättningar för en gynnsam långsiktig direktavkastning efter de skogsvårdande åtgärder som stundar.
Attraktiva jaktmarker med rikligt förekommande vilt, företrädesvis är det älg och vildsvin som jagas men det finns även en växande stam av dovhjort i området.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Fastigheten är mycket viltrik, flera vildsvinsåtlar finns anlagda, rikligt med bök fanns vid inventeringstillfället. Då fastigheten befinner sig i en föryngringsfas så finns det gott om älgbiotoper. Marken håller även en mycket stark stam av vildsvin. . Marken är registrerad som eget jaktlag i Edsbro älgskötselområde och genererar ca var 3:e år en vuxen älg. Utöver detta gäller fri kalvjakt inom ramen för den årliga potten inom älgskötselområdet. För några år sedan gjordes de första observationerna av dovvilt och denna stam är nu under stark frammarsch tack vare mycket återhållsamt jakttryck. Rådjursstammen är svag pga förekomst av lodjur.
Samjakt på vildsvin med intilliggande jaktlag sker regelbundet.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2016 med tillägg av tre växtsäsonger. Efter planens upprättande har avdelning 3 avverkats och planterats, planen är reviderad med de uppgifterna.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 10 420 m3sk. Av det består 21% av tall, 63% av gran och 16% av lövträd. Åldersfördelningen domineras av yngre gallringsskog.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade som berör avdelning nr 10 och 19.(Källa: Skogsstyrelsen). Det finns även ett område som ingår i bevarandeplan för Natura 2000 vid Igelsjön som berör fastigheten, det finns närmare beskrivet i bilaga.

Arrende/nyttjanderätter

Ett ca 3 ha stort område, mestadels myr, vid Igelsjön som omfattas av Natura 2000, är utarrenderat t.o.m. 2041-12-31, hela avgiften är betald vid upplåtelsen 2012. Upplåtelsen medger skogsskötsel enligt länsstyrelsens bevarande plan för området.
Jakten på fågel, vildsvin, dovhjort och småvilt är upplåten med samma nyttjanderättshavare och på samma område till 2026-05-31.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 750 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter