Lantbruk

Skogsegendom 20 ha, Hästveda

Högstbjudande

1 600 000 kr

Budgivning pågår

Visning

  • Mark och skog kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,0 ha
Skogsmark
20,0 ha
Virkesförråd
1 455 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Hässleholm Hästveda-Sjörröd 1:28

Om fastigheten

Möjlighet till förvärv av byggnadsfri skogsegendom i ett skifte precis intill Hästveda, mellan Hässleholm och Osby. Produktiv skogsmark om 20 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 1 500 m³sk varav ca 650 m³sk utgörs av G1- och S2-skog. Medelbonitet om 7 m³sk/ha/år. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten ca 20 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om totalt 1 455 m³sk och avverkningsförslag under planperioden om sammanlagt ca 936 m³sk. Skogsmarken utgörs yngre bok ( 41 %), gran (35 %) samt blandat löv (24 %). Medelboniteten är beräknad till 7 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 69 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det en fornlämning på fastigheten som utgörs av fossil åkermark.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen finns det ett sumpskogsområde om ca 0,3 ha med dominans av ädellövskog.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Vägbeskrivning

Från Väg 23: Ta avfarten mot Hästveda från väg 23 och kör ca 2,2 km åt nordväst i riktning mot Köpmangatan. Därefter svänger ni till vänster till Köpmangatan och kör i ca 1,2 km och sväng till vänster in mot Luhrsjövägen. Kör sedan i 2,4 km fram till en grusväg på er högra sida (mittemot ett nybyggt hus). Följ grusvägen i ca 200 och ta en svag högersväng och följ vägen fram till en vändplats.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter