Lantbruk

Skogsegendom 323 ha i Almunge

Högstbjudande

25 000 000 kr

Visning

  • Det är fri besiktning av skog och mark under den tid som försäljningen pågår kommer bommen vid norra gränsen vara öppen.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
323,4 ha
Tomtområde
323,4 ha
Virkesförråd
32 380 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UPPSALA ALMUNGEBERG 1:16

Om fastigheten

Välarronderad egendom skyddad från vägar och kraftledningar i ett sammanhållet skifte med välskött skog och bra föryngringar. Skogsbruket har drivits långsiktigt med inriktning på hög avkastning och bra återväxt med gott resultat. Jakten har varit en viktig del i förvaltningen och inneburit framgångsrik jakt på framförallt älg. På nära håll ligger Almunge samhälle och omedelbart norr om egendomen, finns 18-håls golfbana och hjorthägn.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Enkel välhållen träbyggnad med timrad stomme, plåttak och plintgrund.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är hämtade från skogsbruksplan ajourhållen av Holmen, fältarbete utfört av Björn Ramberg Holmen 2009.
Till följd av stormen Alfrida togs ca 1 000 m3sk ut från fastigheten i framförallt gallringsskog. Dessa 1000 m3sk är inte med i planen och skall dras bort från den totala volymen.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Flera avdelningar är nyligen avverkade. Nedan redovisade åtgärder skall utföras av Holmen Skog, säljaren står för samtliga kostnader kopplade till detta.
Markberedning, åtgärdas höst 2019: Avdelningar enligt skogsbruksplanen, nr 5 – 2,9 hektar, nr 29, 38, 47 och 48 – 16,6 hektar, nr (47) – dikesrensning 500 meter, nr 30 – 2,45 hektar (ev dikesrensning med grävaren som är där, om det finns behov) och nr 50 – 2,1 hektar.
Plantering, åtgärdas vår 2020: Avdelningar enligt skogsbruksplanen, nr 5 – 2,9 hektar, 29, 38, 47 och 48 – 16,6 hektar, nr 30 – 2,45 hektar och nr 50 – 2,1 hektar.
Ca 2100 plantor/hektar, ståndortsanpassad trädslagsfördelning.

Fastighetsgränser

Egendomens gräns utgörs av en å i norr, övriga gränser är relativt välmarkerade i och med att de vätter mot Holmens skogar.

Jakt

Egendomens läge och goda arrondering möjliggör en mycket uppskattad jakt med god tillgång på älg. Övrigt vilt utgörs främst av rådjur och vildsvin.
Jakten är upplåten t.o.m. 2021-06-30, årlig intäkt 48 450 exkl moms. Uppåtelsen ger möjlighet för fastighetsägarsidan att deltaga med två personer i jakten. Fastigheten utgör eget älgjaktsområde och har normalt haft en årlig tilldelning på 1 vuxen + fri kalv.

Fastighetsgränser

Egendomens gräns utgörs av en å i norr, övriga gränser är relativt välmarkerade i och med att de vätter mot Holmens skogar.

Övriga uppgifter

Upplandsleden passerar över fastighetens norra del, den har orange markering. Fastigheten har andel i Södersjöns torrläggningsföretag, stamfastighetens andel om 42% skall delas med försäljningsobjektet. Under de senaste 10 åren har det inte inneburit några kostnader.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Belägenhet & vägbeskrivning

Koordinater i RT90G X=6637998 Y=1627742. Med utgångspunkt från kyrkan i Almunge kör man 400 m österut på väg 282, svänghöger in på grusväg med hjorthägn på östra sidan och golfbana på västra, håll vänster i y kors och efter sammanlagt 1,3 km kommer ni till diket som utgör egendomens norra gräns. Den
bom som finns vid gränsen hålls öppen under försäljningstiden.
Avstånd:
Almunge 2 km
Uppsala 29 km
Arlanda 36 km
Stockholm 75 km

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter